Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2003 för FoT-området Strategiska forskningskärnor.

Årsrapport 2003 för FoT-området Strategiska forskningskärnor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tarras-Wahlberg Bo
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1147--SE)
Nyckelord Forskningskärnor, strategiska projekt, strategisk förnyelse, fri forskning, SFK, research cores, strategic project, strategic renewal
Sammanfattning Årsrapporten redovisar syfte, inriktning, genomförda aktiviteter, framkomna resultat och slutsatser, kunskapsspridning, nytta för kunden samt eventuell fortsättning av projekten. Följande projekt redovisas: Informationsrelaterade projekt o Informationsfusion o Kognition (Doktorandprogram) o Signalbehandling-bildanalys (SIREOS) Näverksrelaterade och komplexa system o Systemtilltro o METANET - analys av nätverk o NätSim - En miljö för nätverksbaserad modellering och simulering o Avancerad målsökarsystem och koordinatstyrning i nätverk o Spel och underhållnings teknologins användbarhet för distribuerat lärande Insatser för skydd av människan o Toxikometri Särskilda teknikområden o Simuleringsplattform för multifunktionsantenn o Modeller av signaturmaterial Skannande projekt o Värdering av THz-tekniken i försvarstillämpningar o Inledande studie av brusradar o Skanning av området "All electric vehicles" o Inledande studier av områdena "Beslutsstöd vi internationella insatser" och "Olinjära dynamiska system"
Abstract The report presents the projects of the research area; their issues and targets, activities, results and conclusions, dissemination of knowledge, usefulness and effects for the customer and possible continuation of the projects. The following projects are described: Information related projects o Information fusion o Cognition, Ph D programme o Signalanalysis and graphics processing (SIREOS) Network related projects o System trust o Methods for Analysis of Complex Networks - METANET o Net-based Modeling and Simulation o Advanced seekers and weapon guidance in networks o Low Cost Simulation with Game- and Entertainment Components. Protection of man o Toxicometrics Special technical areas o Simulation Platform for Multifunction RF-Systems o Mathematical Modeling of Signature Reduction Materials Scanning projects o Assessment of THz for military applications o Preliminary study of noise-radar o All electric vehicle, Decision support in international operations, Unlinear dynamic systems

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182