Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Quality of service in ad hoc networks by priority queuing.

Quality of service in ad hoc networks by priority queuing. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Tronarp Otto
Ort: Linköping
Sidor: 48
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1156--SE)
Nyckelord tjänstekvalitet, ad hoc-nätverk, prioritetsköer, quality of service, ad hoc networks, priority queues, weighted fair queuing
Sammanfattning Den ökande användningen av informationsteknologi inom den militära sektorn skapar ett behov av robusta radionätverk med hög kapacitet. Genom nätverket kommer en mängd olika tjänster att erbjudas, såsom gruppsamtal och positionsförmedling. De olika tjänsterna ställer skilda krav på paketfördröjning och paketförlust, för att fungera tillfredställande. Det finns därför ett behov att kunna styra tjänstekvaliteten som en specifik tjänst erhåller. I det här arbetet undersöker vi möjligheten att förse nätverket med en funktion för att styra den tjänstekvalitet, som en specifik tjänst erhåller, med hjälp av prioritetsköer. Vi studerar två olika kösystem, fixed priority queuing och weighted fair queuing. De två kösystemen utvärderas och jämförs med avseende på förmåga att styra nätverksfördröjningen, det vill säga ge högprioriterad trafik lägre fördröjning än lågprioriterad trafik. Resultaten har i första hand tagits fram genom simuleringar, men för fixed priority queuing har vi även härlett en analytisk approximativ formel för nätverksfördröjningen. Simuleringsresultaten visar att fixed priority queuing ger en skarp fördröjningsdifferentiering mellan tjänsteklasser, medan weighted fair queuing ger möjlighet att styra fördröjningsdifferentieringen. Ett av dessa kösystem är förmodligen inte ensamt den bästa lösningen, i stället föreslår vi en kombination av de två kösystemen.
Abstract The increasing usage of information technology in military affairs raises the need for robust high capacity radio networks that will be used to provide several different types of services, such as group calls and situation awareness services. As all services have specific demands on packet delays and packet losses in order to be fully functional, there is a need for a qualityof-service (QoS) mechanism in the network. In this report we examine the possibility of providing a QoS mechanism in ad hoc networks by using priority queues. The study includes two different queuing schemes, namely fixed priority queuing and weighted fair queuing. The performance of the two queuing schemes is evaluated and compared with respect to their ability to provide differentiation in network delay, i.e. provide high-priority traffic with lower delays than low-priority traffic. The study is mainly done by simulations, but for fixed priority queuing we also derive an analytical approximation of the network delay. Our simulations show that fixed priority queuing provides a sharp delay differentiation between service classes, whereas weighted fair queuing provides the ability to control the delay differentiation. One of those queuing schemes alone might not be the best solution for providing QoS. Instead we suggest that a combination of them be used.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182