Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementering av bistatisk markspridningsmodell baserad på IEM.

Implementering av bistatisk markspridningsmodell baserad på IEM. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustafsson Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 14
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1158--SE)
Nyckelord IEM, diffus spridning, bakgrundsmodellering, markmodell, multipelreflexion, radarsignatur, radarmålarea, background modelling, ground surface model, multiple reflection, radar signature, IEM, non coherent scattering
Sammanfattning Rapporten syftar till att kortfattat beskriva implementeringsarbetet av IEM samt att presentera resultat från denna. Resultaten beräknade med IEM (Integral Equation method) visar att den diffusa spridningen inte är försumbar om marken har ett medel till brett spektrum av höjdskillnader (ksigma>0.25). Om markens elektriska egenskaper kan anses som goda bör man ta hänsyn till diffus spridningen även för mark med litet spektrum av höjdvariationer.
Abstract The purpose of this report is to briefly describe the implementation of IEM (integral equation method) and to present some results from the method. The results show that the non coherent scattering term can´t be neglected if the ground surface has average to rough height spectrum (ksigma>0.25). If the ground has good electrical properties one must also consider non coherent scattering even for surfaces with small variation of heights.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182