Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Electromagnetic scattering from smooth objects across layer interfaces.

Electromagnetic scattering from smooth objects across layer interfaces. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ellgardt Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1162--SE)
Nyckelord elektromagnetisk, spridning, skiktad media, dyadiska greensfunktioner, dispensivt media, electromagnetic, scattering, stratified media, dyadic Green´s functions, dispersive media, Systemteknik, Systems Technology
Sammanfattning I denna rapport presenteras teorin och ett program för att beräkna spridning från glatta perfekt ledande objekt som skär gränsytor i en skiktad miljö. Programmet använder sig av en randelementmetod för att beräkna ytströmtätheten på spridarens yta och fälten utanför det spridande objektet. För att kunna placera spridaren i fler än ett skikt så måste ytans rutnät manipuleras så att en yta i rutnätet endast befinner sig i ett skikt. Manipulationen sker genom att man delar på ytor i rutnätet som är positionerade i mer än ett skikt. För att förkorta programmets beräkningstid så används en approximation av de dyadiska greenfunktionerna inom en yta så att beräkningstiden av kollokationsintegralen minskas med en faktor sex. Resultat och konvergens av programmet jämfördes med ett program som använder sig av en global Galerkin metod för fallet då spridaren är positionerad i ett skikt. Två numeriska exempel presenteras i slutet av rapporten.
Abstract In this report the theory and a program for computing electromagnetic ELF scattering from a smooth perfectly conducting object positioned across layer interfaces in a stratified environment is presented. The program uses a boundary element method to compute the current density on the scatterer and the fields outside the scattering object. To be able to position the scatterer in multiple layers the mesh is refined so that no face in the mesh is positioned in more than one layer. To increase the speed of the program an approximation of the dyadic Green´s function within a face is presented which decreases computational time of the collocation integral with a factor of six. The results and convergence of the program are compared with a program based on a global Galerkin´s method for the case when the scatterer is positioned in one layer. Two numerical examples are presented in the end of the report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182