Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tankar inför utvärdering av humanperspektiven i NBFs demonstratorverksamhet.

Tankar inför utvärdering av humanperspektiven i NBFs demonstratorverksamhet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Derefeldt Gunilla, Friman Henrik (FHS)
Ort: Linköping
Sidor: 43
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1164--SE)
Nyckelord FM, ledsyst, GRU, humanaspekter, Människa-System-Interaktion, MSI, NBF, demonstratorverksamhet, Swedish Armed Forces, Command and Control, Systems development, human factors
Sammanfattning Syfte med rapporten är att ge en beskrivning av hur utvärderingen av humanperspektivet inom ledningssystemutvecklingen inom NBF kan utformas och hur humanfrågorna ska behandlas med beaktandet av de tekniska perspektiven. En av de svårigheter som föreligger vid mätningar på system av system nivån är tillskapandet av en gemensam teoretisk utgångspunkt eller en gemensam grund, som möjliggör att man kan binda samman tekniska och beteendemässiga metodansatser. I föreliggande rapport har resultat från en litteraturstudie av FM styrdokument, Ledsystdokument och dokument relaterade till utvärdering av humanaspekter inom Människa-System Interaktion sammanställts. Slutsatserna i rapporten är att (a) Humanperspektivet saknar beskrivning i de styrande FM dokumenten (b) Humanperspektivet bör ses utifrån individ, grupp och organisationsnivå (c) Det finns en NBF-hypotes för ledning (d) Det finns krav på effekter och förmåga som önskas uppnås (e) Det saknas en human-teknisk syntes. Detta borde vara möjligt att binda samman tekniska och beteendemässiga metodansatser då inom båda diciplinerna finns skolbildningar grundade på ett systemsynsätt, vilka kunskapsteoretiskt har stora likheter med varandra även om de till del skiljer sig i sin metodologiska tillämpning och sätt att tolka resultaten. Genom att utveckla förståelsen för ett systemsynsätt ökas möjligheterna för att kombinera tekniska och beteendemässiga metodansatser vid utvärderingen av humanperspektivet i NBF.
Abstract This report discusses how the evaluation of the human perspectives within the Swedish Armed Forces Transformation Program and Command and Control Development shall be designed in order to balance the technical- and human -centric approaches. One of the difficulties when making measurements at the systems-of-systems level is a common theoretical basis for the evaluation of technical system-of-systems and the evaluation of the human perspectives. In the present report, results and conclusions from a study of documents from the Swedish Armed Forces Headquarters, from the "demonstrators" work in the Armed Forces Transformation Program and Command and Control Development, and from the human -factors audit are discussed. The conclusions are: (a)The human-centric approach is absent in documents from the Swedish Armed Forces Headquarters. (b) The human-centric approach includes humans and/or groups and organisations. (c) There is an NCW- hypothesis for command and control (d) There are requirements on effects and abilities that are to be achieved. (e) A synthesis of the human-centric and technical approaches is missing. Using a system approach gives us a theoretical basis for a multidiciplinary approach to bridge the gap between the scientific approaches used in technical disciplines and the approaches used in human factors, cognitive, neural, and social sciences. If we are to succeed in achieving an evaluation method of systems -of systems we will certainly have to combine these two approaches.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182