Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Branduppkomst p.g.a. lödningsarbete. Brandteknisk rekonstruktion.

Branduppkomst p.g.a. lödningsarbete. Brandteknisk rekonstruktion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Werling Per
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1166--SE)
Nyckelord Brand, lödning, branduppkomst, fire, sodering
Sammanfattning Fullskaleförsök har genomförts för att undersöka hurvida brand kan uppkomma i vägg vid lödningsarbete av rörkopplingar. En 1x1 m vägg tillverkades enligt specifikation. Hål borrades i väggen för genomföring av vattenledningsrör. Vid försöken lödde rörmontör T-rörskopplingar standardmässigt nära väggen. Tre försök genomfördes med ett likvärdigt förfaringssätt, temperatur mättes på rörens yta i tre punkter samt i en punkt på det värmebelastade väggmaterialet. Arbetsmomenten dokumenterades med video. Efter försöksserien plockades väggen isär för visuella observationer. Resultatet av försöken visade att inga skador fanns på väggmaterialet.
Abstract A test series was performed in full scale to investigate if a fire may arise in a wall due to soldering of pipe joints. A section of a wall with an area of 1 square metre was built according to specification. A through hole was bored for wall entrance of a water pipe. During the test a pipe fitter connected pipe joints by soldering close to the wall in a standardized manner. Three tests were performed in a similar way. Temperature was measured on the surface of the pipe at three locations and at one location of the heat loaded wall material. The working moments were documented with a video camera. After the test series the wall was disassembled for visual observations. The result of the test series showed that that there was no damage due to heating of the wall material.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182