Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Humanexponering & riskanalys - vid internationella fredsinsatser : HERA - nytt forskningsprojekt vid FOI NBC-skydd i Umeå.

Humanexponering & riskanalys - vid internationella fredsinsatser : HERA - nytt forskningsprojekt vid FOI NBC-skydd i Umeå. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Göransson Nyberg Ann
Ort: Umeå
Sidor: 15
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1177--SE)
Nyckelord Strålning, organofosfater, låg dos, långtidseffekter, biomarkörer, biologisk övervakning, proteomik, genomik, radiation, organophosphates, low dose, long-term effects, biomarkers, biomonitoring, proteomics, genomics
Sammanfattning Sveriges ökande engagement i internationella fredsfrämjande insatser medför en ökad risk att svensk trupp/personal blir exponerad för NBC-stridsmedel eller andra toxiska agens som t ex bekämpningsmedel och industrikemikalier. NBC-frågor, miljöfrågor och arbetsmiljöfrågor behöver beaktas från ett nytt perspektiv. Studier av långsiktiga förändringar av lågdosexponering för NBC-stridsmedel eller andra hälsovådliga ämnen är nödvändiga för att undvika osäkerhet om orsak till sjukdomssymtom som uppstår långt efter hemkomst från krigszon. För att kunna verifiera eller dementera exponering är det viktigt att kunna analysera biologiska prover från humant material. För preventiva åtgärder och adekvat medicinsk behandling gäller det att finna specifika markörer för exponerat ämne så tidigt som möjligt efter exponering. Målsättningen med forskningsprogrammet humanexponering och riskanalys är att genom experimentell forskning medverka till utveckling av metoder för verifikation av NBC-exponering i humana prover. I den experimentella forskningen kommer såväl cellulära exponeringssystem som djurmodeller att användas för identifiering och utvärdering av tänkbara markörer för NBC-exponering och andra hälsovådliga ämnen.
Abstract An increased Swedish committment to international peacekeeping operations leads to a marked increased risk of exposure to NBC warfare agents or other agents of NBC-like nature to Swedish personnel. In this broadened threat picture that was accentuated after the 11th September 2001, a NBC catastrophe can occur in peacetime as in wartime. This new scenario will lead to a higher complexity for conceivable exposures such as biological contamination, dangerous chemicals and radiation. Risk management is especially important for military forces deployed in hostile chemically contaminated environments, and rapid capabilities for accessing exposures can create viable options for preventing or minimizing incapacitating exposures and latent disease or disability in the years after the deployment. By utilizing and further developing the ongoing research at FOI NBC Defence, a concentration of research in this area will create an extensive multidisciplinary project. Technologies and biological methods will be coordinated, especially between the areas of N and C. Internationally, the basis of science is always of great importance. Questions concerning the effect of chemical substances on the environment and human health are given high priority in the world today, not at least in the European Union. A Swedish condition for having an influence on the working environment for military personnel in military operations is to have access to experts who make adequate risk assessments of the effects on health from NBC warfare and other similar agents, i.e. assessments based on relevant high quality research.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182