Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Swarm Intelligence for logistics: Background.

Swarm Intelligence for logistics: Background. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Pontus Svenson, Mårtenson Christian, Sidenbladh Hedvig, Malm Michael
Ort: Stockholm
Sidor: 43
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1180--SE)
Nyckelord Swarm intelligence, ant colony optimization, particle swarm optimization, heuristical methods, logistics, spare parts optimization, supply-chain management
Sammanfattning Den här rapporten är resultatet av en litteraturstudie om swarm intelligence. Studien har främst inriktats på logistiknära tillämpningar med användning inom det nätverksbaserade försvaret. Vi beskriver överskådligt bakgrunden till swarming och hur det använts inom biologi och sociologi. Två huvudvarianter av swarm-metoder för optimering beskrivs i detalj. Den första, ant colony optimization, baseras på hur myror letar efter mat, medan den andra, particle swarm optimization, baseras på hur individer i folkmassor låter sitt beteende påverkas av sin omgivning. Vi beskriver originalversionerna samt några intressanta tillämpningar och utvidgningar för respektive metod. Vi nämner också tidigare tidigare framfördra idéer om militära tillämpningar av swarming, och ger en kort introduktion till vissa logistikproblem som är relevanta för det framtida nätverksbaserade försvaret. Studiens huvudresultat är bibliografin. Här har vi samlat en stor mängd artiklar som tillämpar swarm intelligence på olika problem, främst logistikrelaterade sådana.
Abstract In this report, we describe the result of a literature survey on swarm intelligence, focusing on possible applications for logistics in network-based defense. Some background on swarming and its uses for understanding biological and sociological phenomena is given, and the two major variants of swarming methods for optimization are thoroughly described. One of these, ant colony optimization, is based on the behavior of foraging ants, while the other, particle swarm optimization, mimics the behavior of a crowd wherein each participant is influenced by their neighbors. For both of these methods, we describe the original work presenting them and some interesting applications and refinements. Both methods have been extended significantly by several different authors from their original versions. We also describe previously published ideas on military applications of swarming, and give a brief introduction to some problems related to supply-chain management for the future network-based defense. The main result of this study is the bibliography. Here we collect a large number of papers on applying swarm intelligence, with emphasis on applications relevant for logistics.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182