Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Liberia : environmental and health risks for personnel to be deployed to Liberia.

Liberia : environmental and health risks for personnel to be deployed to Liberia. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edlund Christina, Liljedahl Birgitta, Lindblad Anders, Melin Lena, Normark Magnus, Qvarfort Ulf, Sandström Björn, Sundström Sture, Tegnell Anders, Waleij Annica, Westerdahl Kristina
Ort: Umeå
Sidor: 68
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1181--SE)
Nyckelord NBC threats, environmental risks, health risks, military personnel, civilian personnel, NBC-hot, miljörisker, hälsorisker, insatspersonal
Sammanfattning At the request of the Swedish Armed Forces (MUST), the Swedish Defence Research Agency, the Division of NBC Defence, has conducted an updated overview of the existence of NBC or environmental health risks which military and civilian personnel, deployed to Liberia, may be exposed to. It has proven difficult to obtain relevant information about the country of Liberia. Therefore, it is important that the information is continously updated. This study supersedes the preliminary study presented in December 2003, and is based both on received information and experiences made during the Reconnaissance trips 1,2 and 3 and also experiences from the SHIRBRIG mission in Liberia during September and November 2003. This study deals with EIHH & PHC (Environmental and Industrial Health Hazards and Public Health Concerns), NBC threats, NBC terrorism, criminality and diseases. The most important conclusions of this study is that the main risks connected with being in Liberia are related to saniation, infectious diseases, diarrhoea, climate (heat/humidity) and crime, phenomena all posing an actual risk unless adequate precausions are taken. Industrial or NBC related health risks will most likely not pose any serious threat to personnel stationed in Liberia. However, it can not be ruled out that such problems can occur in some localities.
Abstract På förfrågan av Försvarsmakten (MUST) har FOI NBC-skydd gjort en uppdaterad översikt över eventuella NBC- eller miljörelaterade hälsorisker som kan möta insatspersonal som skall verka i Liberia. Det finns begränsad information om miljö- och hälsorisker i Liberia och ständig uppdatering av data bör därför ske. Denna rapport ersätter den preliminära rapporten från december 2003 och grundar sig på information och erfarenheter från Försvarsmaktens rek-resor 1,2, och 3 samt erfarenheter från SHIRBRIGs uppdrag i Liberia under september-november 2003. Rapporten behandlar EIHH & PHC (Environmental and Industrial Health Hazards and Public Health Concerns), NBC-hotbild, NBC-terrorism och kriminalitet samt sjukdomar. De viktigaste slutsatserna från denna uppdaterade studie är att sanitära frågeställningar, infektionssjukdomar, diarréer, klimat (värme/fukt) och kriminalitet kan utgöra en allvarlig risk om förebyggande åtgärder ej vidtas. Industri- och/eller NBC_relaterade hälsorisker bedöms som måttliga i Liberia. Det kan dock inte uteslutas att det lokalt kan förekomma sådana problem.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182