Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie avseende förslag till integrerad lednings och skyddsfunktion för preventiv och operativ krishantering.

Förstudie avseende förslag till integrerad lednings och skyddsfunktion för preventiv och operativ krishantering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jungert Erland, Derefeldt Gunilla, Hallberg Jonas, Hallberg Niklas, Hunstad Amund, Thurén Ronny, Albinsson Pär-Anders, Holmberg Martin, Sidenbladh Hedvig, Stenumgaard Peter, Worm Arne, Ånäs Per
Ort: Linköping
Sidor: 68
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1183--SE)
Nyckelord ledningssystem, krishantering, skydd, hot, command and control, crisis mangagement, protection, threat
Sammanfattning Detta arbetet är en förstudie som beskriver ett förslag till ledningsfunktion för preventiv och operativ krishantering. Ledningsfunktionen föreslås bli baserad på en ledningsmodell som omfattar metoder för datainsamling, upptäckt, identifiering, bedömning och hantering av olika hot. Sådana hot skall med stöd av ledningssystemet genom analys kunna kopplas till andra existerande hot så att en sammanhängande hotbild kan byggas upp. Detta skall ske genom att man kan identifiera och bygga upp kedjor av potentiella hotfragment. Således, skall det med utgångspunkt från ledningsmodellen vara möjligt att beskriva och utveckla ett ledningssystem med dessa förmågor. Systemet måste också kunna utnyttjas för ledning i operativt syfte vilket avser förmågan att på högre systemnivå kunna leda arbetet med att avvärja eller åtminstone begränsa konsekvenserna av kriser. För att möjliggöra detta kommer metoder för samarbete och kommunikation mellan berörda myndigheter att krävas. Andra aspekter som måste beaktas i detta arbete utgör bl a IT-säkerhet, människa-systeminteraktion samt olika typer av beslutsstödsfunktioner.
Abstract This work is the result of a study in which a command and control function for crisis management is proposed. This function will be based on a model that includes methods for data collection, discovery, identification, scrutiny and handling of various types of threats. Such threats should, with support from the command and control system, be connected to other existing threats so that chains of potential threats can be determined. Consequently, by starting from the command and control model it should be possible to describe and develop systems with the above capabilities. Hence, it should be possible to exploit different command and control applications to prevent or at least to delimit consequences of crisis. To make this possible, methods for cooperative work and communication between various agencies and organizations will be required. Important design aspects that must be considered are e.g. IT-security, human systems interaction, and decision support tools of various types.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182