Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

SEAD i ett operativt sammanhang - internationella erfarenheter.

SEAD i ett operativt sammanhang - internationella erfarenheter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ternblad Sten
Ort: Stockholm
Sidor: 66
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1186--SE)
Nyckelord SEAD, Wild Weasel, Iron Hand, militära operationer, Desert Storm, Deliberate Force, Desert Fox, Allied Force, military operations, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning SEAD (suppression of enemy air defence) omfattar vad stridskrafter kan göra för att reducera hotet från luftvärn, kanske främst robotluftvärn men även kanonluftvärn som stöds av radar. Oftast tänker man på uppdragstypen där flygstridskrafter beväpnade med signalsökande robotar - så kallade anti-radiation missils (ARM) - bekämpar fientlig luftvärnsradar, ibland kallat Wild Weasel. Dock ingår mycket mer i nedtryckandet av markbaserat luftvärn. Rapporten beskriver först olika komponenter som ingår i SEAD. Häri finns förutom vapen och flygande plattformar, även störning och underrättelser. Därefter beskrivs hur västmakter använt SEAD i fyra olika militära operationer under 1990-talet. Betoningen ligger på använda system, omfattning av användandet och i viss mån effekterna. Tonvikten i rapporten ligger dock på hur västmakterna verkar uppfatta "best practise", dvs SEAD de facto använts i militära operationer, snarare än vad man fått ut i form av olika effekter, såsom utslagna luftvärnsystem etc.
Abstract SEAD (Suppression of Enemy Air Defence) embrace activities that reduce the threat from ground based air defense, primarily surface to air missiles, but also radar directed anti air artillery (AAA). The mission that comes to mind is when airborne umits armed with antiradiation missiles (ARM) engage enemy air-defense radars supporting SAM-batteries, sometimes called Wild Weasel. However, a lot more is included the suppression of the ground based air defense. The first part of this report describes different components that are included in SEAD; weapons, airborne platforms, jamming and intelligence. The next part examines how military powers in the western hemisphere employed SEAD in four different major military operations during the 1990´s. The focus is on employed military systems, the extent of usage and to a certain amount the effects. The emphasis of the report is what could be described as "best practice", i.e. how SEAD actually was applied in the operations, rather then an evaluation of the results from the specific SEAD-missions, such a number of destroyed SAM-units.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182