Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Quo Vadis, Världen?

Quo Vadis, Världen? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jervas Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 191
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1190--SE)
Nyckelord internationell politik, scenarier, kontextuella faktorer, framtidsstrukturer, policykonsekvenser, international politics, scenarios, contextual factors, future structures, policy consequences, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Världen befinner sig sedan en tid i en formativ fas, det vill säga ett skede där någonting nytt håller på att växa fram. Hur detta till slut kommer att se ut finns det ingen som med säkerhet kan säga. Ambitionen med den här studien begränsar sig därför till att beskriva ett någorlunda heltäckande spektrum av tänkbara framtidsstrukturer och deras konsekvenser. Underlagsarbetet inleddes med att ett antal experter författade scenarier på olika områden. Vidare gjordes beskrivningar av ett antal bakgrundsfaktorer som kunde tänkas komplettera eller ifrågasätta scenarierna. Mot bakgrund härav och andra källor av betydelse utarbetades sedan ett antal strukturer på det internationalpolitiska området. I anslutning härtill gjordes ett försök att föra ett initierat resonemang om strukturernas egenskaper, relativa trolighet och konsekvenser samt säga något om det dynamiska växelspelet dem emellan.
Abstract Since some time ago the worldis in a formative phase, i.e. a new structure in international politics is under development. How it eventually will look is impossible to say. The aim of this study is therefore limited to describing a spectrum of possible future structures and their conseguences. To start with a number of experts wrote scenarios for different actors. Some contextual factors which complemented or challenged the scenarios were also described. Using this material and other relevant sources a number of structures of the future were developed. In this connection the attributes of the structures, their relative probabilities and their dynamic interactions were discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182