Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A 94 GHz imaging radar system.

A 94 GHz imaging radar system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Svedin Jan, Huss Lars-Gunnar
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1191--SE)
Nyckelord mm-våg, fokalplansarray, MMIC, antenner, multisensorteknik, målsökare, mm-wave, focal plane arrays, antennas, multisensortechnique, missile seeker
Sammanfattning Denna rapport beskriver det 94 GHz bildalstrande radarsystem som har utvecklats och använts inom IR/mm-projektet under åren 2001-2003. Det nya systemet, som är baserat på aktiva gateblandare (GaAs MMIC), uppvisar högre prestanda än ett tidigare framtaget system, som var baserat på resistiva blandare (InP HEMT). Konversionsförlusten och behovet av LO-effekt har båda reducerats vilket har resulterat i en signifikant förbättring av systemkänsligheten. Ett uppmätt SNR på omkring 3 dB har erhållits (i medel över 4x8 kanaler) för ett 1 m2 mål på 500 m mätavstånd.
Abstract This report describes the 94 GHz imaging radar system that has been developed and used within the IR/mm project during the years 2001-2003. The new system, which is based on active gate mixers (GaAs MMIC), shows higher performance than an earlier used system, which was based on resistive mixers (InP HEMT). The conversion loss and pumping power requirement have both been reduced which has resulted in a significant improvement of the system sensitivity. A measured SNR of about 3 dB has been obtained (in average over 4x8 channels) for a 1 m2 target at a 500 m measurement distance.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182