Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Om modeller för observation och följning av markmål baserade på Dolda Markovprocesser och Bayesianska nät.

Om modeller för observation och följning av markmål baserade på Dolda Markovprocesser och Bayesianska nät. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Kaijser Thomas
Ort: Linköping
Sidor: 53
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1192--SE)
Nyckelord följning av markmål, Markovkedjemodeller, dolda Markovprocesser, partiellt observerade Markovkedjor, Bayesianska filter, Bayesianska nät, dynamiska Bayesianska nät, tracking of ground targets, Markov chain models, hidden Markov processes, partially observed Markov chains, Bayesian filters, Bayesian networks, dynamic Bayesian networks, hidden Markov chains
Sammanfattning Dolda Markovprocesser och Bayesianska nät är teoriområden inom sannolikhetsteorin som fått allt fler praktiska tillämpningsområden det senaste decenniet. I denna rapport ges en allmän beskrivning av hur observation och följning av markmål kan modelleras med hjälp av Dolda Markovprocesser och Bayesianska nät. En viktig egenskap hos Bayesianska nät är att ny information snabbt kan omhändertas och spridas inom nätet. I rapporten presenteras också några konvergensresultat för icke tidshomogena Dolda Markovprocesser, resultat som leder till följande enkla konsensusprincip: "Om två personer betraktar en process via ett observationssystem och personerna är överens om observationssannolikheterna för varje tänkbart tillstånd hos den process som betraktas, kommer deras situationsuppfattning att allt mer överensstämma ju fler observationer som erhålles, oberoende av hur olika situationsuppfattning de hade från början."
Abstract Hidden Markov Processes and Bayesian nets are areas within probability theory which have found many practical applications within the last decade. In this report a general description is given of how the tracking of ground targets can be modelled as Hidden Markov processes and Bayesian nets. An important property of Bayesian nets is that new information can be handled rapidly and spread quickly within the net. In the report some convergence results for Hidden Markov processes are presented and proven, results which lead to the following simple consensus principle: "If two persons are watching a process through an observation system and they agree upon the observation probabilities for every possible state of the process, then their opinions of the state of the process will converge, as more and more observations are obtained, irrespectively of how different their initial opinions of the state of the process may have been."

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182