Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

An assessment of broadband acoustic techniques for determination of sediment parameters.

An assessment of broadband acoustic techniques for determination of sediment parameters. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Abrahamsson Leif
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1194--SE)
Nyckelord Geoakustiska sedimentparametrar, sedimentekolodsprofil, matched-field inversion, undervattensakustik, geoacoustic sediment parameters, sub-bottom profile, matched-field inversion, underwater acoustics
Sammanfattning Prediktering av ljudvågsutbredning i havsvatten kräver kännedom om geoakustiska parametrar såsom ljudhastighet och absorption. Metodutveckling för att snabbt kunna bestämma sedimentdata är ett mycket aktivt forskningsområde. I denna rapport sammanfattas och utvärderas metoder som bygger på pulsad akustisk teknik. I detta syfte har vi valt ut några fältförsök, som är representativa för nya angreppssätt. Ett gemensamt särdrag är matched-field tekniken där mätdata jämförs med simulerade data från vågutbredningsmodeller som har matats med tänkta bottenparametrar. Den senaste utvecklingen av sedimentekolod uppmärksammas. Även här används fysikaliska modeller för analys av reflektionsdata.
Abstract Predictions of acoustic wave propagation in the sea require knowledge of geoacoustic sediment parameters like sound velocity and absorption. The development of methods for rapid determination of sediment data is a very active research area. This report is a review and an assessment of the state-of- the-art of broadband inversion techniques. For this purpose we study a few field trials, which can be considered as representative of new approaches. A common feature is the matched-field technique, in which measured data are compared to simulated data from wave propagation models driven by hypothesized bottom parameters. Attention is also paid to recent advances of sub-bottom profilers, which may be equipped by software tools for analysis of reflection data.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182