Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA - Spel för värdering av Försvarsmaktsstrukturer.

FoRMA - Spel för värdering av Försvarsmaktsstrukturer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Isacson Tore
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1195--SE)
Nyckelord Spel, försvarsmaktsstruktur, perspektivplanering, underlagsbehov, war gaming, defence structure, perspective planning, data demand
Sammanfattning Spel för värdering av Försvarsmaktsstrukturer används i huvudsak inom ramen för perspektivstudierna. Eftersom formerna för perspektivplanearbetet har varierat väsentligt under den senaste tioårsperioden har utrymmet och intresset för värderande spel varit begränsat, och mycket av den kunskaps- och faktabas som erfordras har tonat bort. Denna rapport syftar till att återuppliva dessa slumrande kapaciteter. Rapporten riktar sig främst till personer som deltar aktivt i förberedelser och genomförande av spel för strukturvärdering. I första hand torde det handla om officerare vid STRA UTVS PerP och operationsanalytiker. Rapporten grundar sig på egna erfarenheterna från ett stort antal spel under lång tid. Många har hämtats från äldre, omfattande och framgångsrika spel, som genomfördes under senare halvan av 1980-talet som underlag inför FB 92, men även erfarenheter från 2003 har vägts in. Rapporten behandlar hela processen från det att problemformulering och förberedelser inför en spelprocess inleds till dess att slutsatserna är implementerade i en försvarsmaktsstruktur - arbetsfaser, omfattning, deltagande, underlagsbehov m. m.
Abstract Wargaming for defence structure evaluation is a part of the Perspective Planning Process (i.e. the long range planning of the SwAF). Since in Sweden wargaming seldom has been used during the last 10 years period, wargaming experience, methods and data have faded away. This report addresses these problems. The report is mainly written for officers and OA-personnel involved in Perspective Planning. The study is based on personal experience from wargaming, more or less successful, over a long period of time, mainly the 1980´s. Observations from 2003 is also an important part. The report describes the whole process from problem formulation to the implementation of the results in a new defence structure.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182