Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA 1998-2003 ... att forma det framtida svenska försvaret.

FoRMA 1998-2003 ... att forma det framtida svenska försvaret. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Isacson Tore, Backlund Ulla, Björnström Lotta
Ort: Stockholm
Sidor: 36
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1197--SE)
Nyckelord perspektivplanering, spel, nätverk, ledning, informationskrigföring, ekonomi, simulering, koncept, NBF, long range planning, analytical wargaming, network, command and control, information warfare, defence costing, simulation, concepts, defence, NCW, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning FoRMA har utvecklats ur den arbetsgrupp från HKV, FOA, FMV och FRA som fick i uppdrag att arbeta med det amerikanska konsultföretaget SAIC:s studie om DBA under 1998. FoRMA fungerar idag som ett paraplyprojekt för ett betydande antal arbetsgrupper, vilka under ett antal år har arbetat med det svenska försvarets utveckling på sikt. Arbetets fokus har varierat men har under de senaste åren i hög grad varit inriktat mot att stödja perspektivplaneringen inför FB 2004. Olika grupper har arbetat med områdesvisa analyser och metodutveckling, t.ex. nätverksbaserat försvar och ekonomi. Ett viktigt inslag har varit de spel som har lagts upp och genomförts tillsammans med HKV som underlag för att bedöma hur dewn framtida försvarsmakten bör vara. Analyser av genomförda spel har stöttats av fördjupningsstudier och simuleringar. Stöd har också lämnats för att utforma och kostnadsuppskatta olika delar av försvarsmaktsstrukturen (ledning, nätverk). Resultat från arbetet i FoRMA har redovisats i årsrapporter samt fristående rapporter som de olika arbetsgrupperna har givit ut. Arbetet i FoRMA utgår under 2004 åter från ett långsiktigt idéperspektiv och därför har det bedömts som lämpligt att nu göra en uppsummering av verksamheten från de senaste 6 åren samt vissa kommentarer och slutsatser.
Abstract The history of FoRMA dates back to the team from HQ,FOA, FMV and FRA formed with the purpose to work with the DBA study delivered in 1998 by the American consultancy firm SAIC. Over time FoRMA has evolved into an umbrella project for several smaller teams, which now have been working for several years with different aspects of the long term development of the Swedish Armed Forces. The focal point for FoRMA has varied over the years but lately it has shifted more and more towards support to the Swedish Defence Long Range Planning Process and the preparations for the Defence Decision 2004. Different groups have been working with subject specific analyses and methodology development e.g. network centric warefare and costing. An important part of the work has been the analytical games, which have been designed and carried out together with HQ in order to assess the future defence structures and systems needed. Analyses based on the games have been further developed by in-depth studies and simulations. Support has also been delivered in terms of cost estimates for different parts of the defence structure (command and control, network concepts). The results from FoRMA have been presented in annual reports as well as in reports from various smaller teams. From 2004 the focus of the FoRMA work will shift from the Longe Range Planning Process towards the long term perspective and therefore it has been decided that the work from the last 6 years should be summarised in this report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182