Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Matched-field inversion in the time-domain for seabed conductivity.

Matched-field inversion in the time-domain for seabed conductivity. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berg David
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1201--SE)
Nyckelord inversa elektromagnetiska, problem, inversion i tidsdomän, EM pulser, ledningsförmåga hos, bottensediment, inverse electromagnetic, problem, transient sounding, matched-field inversion, seabed conductivity, genetic algorithm, Systemteknik, System Technology
Sammanfattning I detta examensarbete undersöks möjligheten att använda EM pulser med centerfrekvenser i området 2.5-10 kHz för invers bestämning av ledningsförmågan hos bottensediment. Inversionen utförs i tidsdomänen genom att anpassa simulerade data till uppmätta data. Inversionen baseras på mätdata som samlades in under ett fältförsök i Stockholms skärgård. Genom att placera både sändare och mottagare på havsbotten, med tillräckligt långt inbördes avstånd, kunde det direkta fältet som utbreder sig genom havsvattnet minimeras. Detta resulterar i att den puls som når mottagaren huvudsakligen har färdats genom bottensedimenten. Det elektriska fältet från rickerpulser med fyra olika centerfrekvenser mättes och dokumenterades för analys. Inversionen syftar till att anpassa en planskiktad modell av den elektromagnetiska miljön till förhållandena vid platsen för experimentet. I modellen simuleras det elektriska fältet från en dipol som exciteras med samma ström som användes under fältförsöket. Ledningsförmågorna i miljömodellen varieras av en genetisk algoritm tills bästa möjliga överensstämmelse uppnås mellan simulerade och uppmätta pulser. Som mål för anpassningen användes mätdata från en rickerpuls med centerfrekvens 5 kHz. De övriga pulserna användes som kontrollmängd för att utvärdera den optimerade miljömodellen. God överensstämmelse uppnåddes för samtliga frekvenser.
Abstract In this thesis the feasibility of probing marine sediments by emission of transient pulses with center frequencies in the range 2.5-10 kHz is studied. The main task was to determine the conductivity profile of the different sediment layers below the seafloor. This was accomplished by solving an inverse problem, making use of matched-field techniques. A field trial was conducted in the Stockholm archipelago, where experimental data was gathered. The design of the experiment was to maximize pulse propagation in the sediments. This was accomplished by locating both the receiver and the transmitter close to the sea bottom at a separation distance sufficient to reduce the energy propagating directly through seawater. Ricker pulses of four different center frequencies were transmitted and recorded. The matched-field inversion was carried through using a propagation code and a genetic algorithm. The pulse with frequency 5 kHz was used for the inversion, while the others were used for validation purposes. The inverted profile was used to predict the fields for the measured control set. A good agreement was found supporting the credibility of the modeled conductivity profile.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182