Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A modified vortex generator model and its application to complex aerodynamic flows.

A modified vortex generator model and its application to complex aerodynamic flows. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jirasek Adam
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1204--SE)
Nyckelord Virvelgenerator, jBAY virvelgeneratormodell, S-kanal, CFD, edge, vortex generator, jBAY vortex generator model, S-duct, CFD, edge
Sammanfattning Den här rapporten beskriver utvecklingen och verifieringen av en virvelgeneratormodell för den på FOI utvecklade CFD-lösaren Edge. Den föreslagna virvelgeneratormodellen avlägsnar behovet av att generera nät runt virvelgeneratorn. I stället är en lyftkraft, vinkelrät mot den lokala strömningsriktningen, adderad till Navier-Stokes ekvationer. Källtermen är baserad på en tidigare modell där den lokala kraften i källtermen är beroende på de lokala strömningsstorheterna och karakteristiken hos virvelgeneratorn. Under utvecklingen av virvelgeneratormodellen hölls fokus på flera viktiga aspekter: modellen måste kunna hantera många virvelgeneratorer så noggrant som möjligt, modellen skall inte innehålla ett stort antal okända parametrar som måste tillhandahållas av användaren, modellen skall till en viss utsträckning vara nät och modellkonstantsoberoende och sist men inte minst måste modellen vara användarvänlig. Den föreslagna virvelgeneratormodellen är implementerad och testad för strömning över en plan platta med en ensam virvelgenerator i subgränsskiktet och för S-kanalen RAE M2129 med fyra olika virvelgeneratorinstallationer. Virvelgeneratormodellen är enkel att använda, kräver inte mycket användarinput och kan hantera olika typer av virvelgeneratorer.
Abstract This report describes the development and verification of a vortex generator model for the FOI CFD code Edge. The proposed vortex generator model removes the need to physically mesh the vortex generator. Instead the appropriate lift force normal to the local flow direction is added to the system of Navier-Stokes equations. The source term is based on an existing model in which the local force in the source term is dependent on local flow quantities and vortex generat or characteristics. Several main issues were kept in focus during the development of the vortex generator model; the model must be able to treat many vortex generators as accurately as possible; the model should not contain a large number of unknowns which must be supplied by the user; the model should, to a certain extent, be grid and model constant independent and last but not least, the model must be user friendly. The proposed vortex generator model was implemented and tested for flow over a flat plate with single a sub-boundary layer vortex generator and for the RAE M2129 S-duct with four different vortex generator installations. The vortex generator model is easy to use, does not require a great deal of user input and is able to treat different types of vortex generators.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182