Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Demonstration av adaptiv radionod.

Demonstration av adaptiv radionod. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ahlin Lars, Johansson Peter, Linder Sara, Pääjärvi Lars, Rantakokko Jouni, Tullberg Hugo
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1208--SE)
Nyckelord demonstration, scenario, adaptiv radio, adaptiv modulation, OFDM, turbokodning, MIMO, lobformning, sändningsdiversitet, spatiell multiplexing, demonstrator, scenario, adaptive radio, adaptive modulation, OFDM, turbo coding, MIMO, adaptive beamforming, space diversity, space-frequency block coding, spatial multiplexing
Sammanfattning Adaptiva radionoder förväntas kunna ge betydande vinster i framtida militära och civila radiosystem, t.ex. förbättrad kapacitet, ökad robusthet, och smygegenskaper. Vi planerar därför en (datorbaserad) demonstration av adaptiva radionoder. Syftet med demonstrationen är att med hjälp av simulering påvisa: 1) möjliga prestandavinster med adaptivitet, 2) realiserbarheten hos de tekniska lösningarna, 3) tekniska utmaningar och ge underlag för forskningsinsatser. Vi har valt att implementera ett kodat MIMO-OFDM-system, där bl.a. modulation, kodning och MIMO-tekniker ska adapteras mot kanalens egenskaper. Syftet med detta dokument är att ge en beskrivning av tankarna bakom demonstrationen, fungera som en vägledning inför implementeringen av demonstratorn i mjukvara, samt beskriva de moment som kommer att demonstreras. En översiktlig beskrivning av demonstratorns uppbyggnad redovisas också. Demonstrationen kommer att vara baserad på ett eller flera taktiska scenarier där inverkan från terrängen kan tydliggöras. Demonstratorn är ett första steg för att bygga upp en avancerad simulator och uppbyggnaden planeras utföras etappvis genom en successiv utveckling och förädling av ingående tekniker och adaptiva funktioner.
Abstract Adaptive radio nodes are expected to give substantial improvements in future military and civilian radio systems, e.g. improved capacity, higher robustness, and stealth performance. Therefore, we plan a (computer-based) demonstration of adaptive radio nodes. The purpose of the demonstration is to show: 1) possible performance gains with adaptation, 2) feasibility with the chosen technical solutions, 3) remaining technical challenges. We have chosen to implement a coded MIMO-OFDM-system, where e.g. modulation, coding and MIMO techniques shall adapt to the prevailing channel conditions. The purpose of this document is to give a description of the ideas behind the demonstration, to act as guidance for the implementation of the demonstrator in software, and to give the reader a feeling for what the demonstration will show. The demonstration will be based upon one or several tactical scenarios where the influence from the terrain on the radio performance can be shown. The demonstrator is a first step in building a more advanced simulator that will be developed through a successive development and refinement of the used techniques and adaptive functions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182