Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Målstyrkemätningar på hörnreflektorer.

Målstyrkemätningar på hörnreflektorer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stålsten Torbjörn, Sundin Gunnar
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1210--SE)
Nyckelord Hörnreflektor, målstyrka, corner reflector, target strength
Sammanfattning På uppdrag från SAAB Bofors Underwater Systems, Motala, har vi utfört målstyrkemätning på 16 st hörnreflektorer. Av resultatet framgår att avvikelserna mellan reflektorerna är små. Den uppmätta målstyrkan ligger ca 5-6 dB lägre än det för en ideal hörnreflektor teoretiska värdet. Under mätningarna framkom att målstyrkan avtar successivt efter reflektorns nedsänkning i vatten. Med anledning av denna effekt utfördes ytterligare mätningar för att undersöka storlek och tidsberoende av målstyrkesänkningen.
Abstract For SAAB Bofors Underwater Systems, Motala, we have made target strength measurements on 16 corner reflectors. The result shows that the differences between the reflectors are small. The measured target strengt is 5-6 dB below the theoretical value for an ideal corner reflector. During the measurements it was found that the target strength successively decreases after the reflectors having been submersed. Because of this effect we made further measurements to investigate the size and time dependence of the decrease of the target strength.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182