Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Spårning - från IT-säkerhetsbrister till bakomliggande orsaker.

Spårning - från IT-säkerhetsbrister till bakomliggande orsaker. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Vidström Arne, Westerdahl Lars, Hunstad Amund, Hallberg Jonas
Ort: Linköping
Sidor: 69
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1215--SE)
Nyckelord spårning, säkerhetsbrister, bakomliggande orsaker, tracing, vulnerabilities, underlying reasons
Sammanfattning Denna rapport beskriver ett ramverk som är tänkt att vara ett hjälpmedel i arbetet med att kartlägga hur beslut på övergripande organisationsnivåer får konsekvenser i form av IT-säkerhetsbrister. Detta arbete sker genom så kallad spårning, vilken går ut på att utreda bakåt från en konstaterad säkerhetsbrist till bakomliggande orsak(er).
Abstract This report describes a framework intended to be an aid when investigating how decisions on a management level in an organization have consequences in the form of IT security vulnerabilities. This work is done by so called tracing, which consists of investigating backwards from a discovered vulnerability to its underlying reason(s).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182