Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aptamers - future tools for diagnostics and therapy.

Aptamers - future tools for diagnostics and therapy. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hjalmarsson Karin, Macellaro Anna, Norlander Lena
Ort: Umeå
Sidor: 42
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1216--SE)
Nyckelord Aptamers, SELEX, diagnostics, therapy, analysis, review, aptamerer, diagnostik, terapi, analys
Sammanfattning Aptamerers specificitet och affinitet till målmolekylen gör dem till attraktiva verktyg för analytiska, diagnostiska eller terapeutiska ändamål. De används även som forskningsverktyg för att studera proteinfunktioner och interaktioner såväl som sjukdomars molekylära mekanismer. Nukleinsyra-aptamerer selekteras från ett oligonukleotidbibliotek (>10(15) olika sekvenser) genom ett selektionsschema som bygger på de evolutionära principerna (SELEX). Sedan aptamerteknologins introduktion 1990, har antalet publikationer och patentansökningar ständigt ökat. Aptamerer har selekterats fram mot varierande målmolekyler och mer än 1100 aptamersekvenser, mest RNA, finns i databaser. En av de få nackdelarna hos aptamerer är RNA-molekylens instabilitet. Ett flertal förslag för att lösa problemet har presenterats. Genom att t ex introducera modifierade baser har aptamerens halveringstid utökats från minuter till timmar. Andra stabiliseringsmetoder som prövats är tillsats av sockermolekyler eller mikroinkapsling. Huvuddelen av patent och publikationer rörande aptamerer handlar om diagnostiska metoder. Det finns också många publikationer som beskriver isolering och medicinska effekter av aptamerer riktade mot kritiska sjukdomsfaktorer. Ett fåtal av dessa aptamerer utvärderas i klinisk prövning.
Abstract The high target specificity and affinity make aptamers attractive tools for analytical, diagnostic or therapeutic purposes. aptamers are also used as research tools to study protein functions and interactions as well as molecular mechanisms of diseases. Nucleic acid aptamers are selected from an oligonucleotide library (10(15) sequences) by a selection scheme based on in vitro evolution principles (SELEX). Since the introduction of the aptamer technology in 1990, the great interest in aptamers is reflected by the growing number of publications and patent applications. Aptamers have been selected to various targets and more than 1100 aptamer sequences, mostly RNA, are found in data bases. One of the few disadvantages of aptamers is the instability of the RNA molecule. Several approaches to solve the problem have been presented. For instance, by introducing modified bases the in vivo half-life was increased from minutes to hours. other means of stabilization is the addition of sugars and by microencapsulation. The majority of the patents and publications on aptamers concern diagnostic approaches. There are also many publications, which describe the isolation and medical effects of aptamers directed to critical targets in diseases. A few of these aptamers are evaluated in clinical trials.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182