Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Militarisering av rymden.

Militarisering av rymden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Engnér Eskil, Höstbeck Lars, Winnerstig Mike
Ort: Stockholm
Sidor: 65
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1217--SE)
Nyckelord Rymd, rymdvapen, satellit, dual-use, USA, Ryssland, Kina, space, space weapons, satellite, dual-use, USA, Russia, China
Sammanfattning Rapporten ger en översikt över militär nytta av rymden och möjligheten att vapen kan komma att placeras i rymden. Några tänkbara rymdvapensystem beskrivs översiktligt. Säkerhetspolitiska frågor kopplade till utvecklingen av rymdsystem och det ökade beroendet av rymden för militära behov beskrivs kortfattat med tonvikt på relationerna mellan USA, Ryssland, Kina och Europa. I syfte att ge en bild av hur rymdverksamheten utvecklas och vilka som kan tänkas ha militära ambitioner i rymden redovisas vilka nationer som ligger bakom satellituppskjutningar under åren 2000-2002. De olika ländernas bedömda ambitioner med sina rymdprogram kommenteras kortfattat.
Abstract This report surveys military uses of space and the possible future deployment of weapons in space. Short descriptions of possible space-weapon systems are included. Security-policy issues in the context of the growing military dependencies on space-based system are discussed with special attention to the relations between USA, Russia, China and Europe. A list of nations that own satellites placed in orbit during 2000-2002 is presented. The list gives an overview of the wide-spread interest and investments in space and also which nations that have military ambitions with their space systems. The nations assessed capabilities and ambitions are briefly discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182