Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskningsprogrammet VindForsk. Lägesrapport för år 2003.

Forskningsprogrammet VindForsk. Lägesrapport för år 2003. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Elmqvist Åsa (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 66
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1219--SE)
Nyckelord VindForsk, vindkraft, vindenergi, forskning, vind energy research
Sammanfattning Den här rapporten presenterar vad som pågick inom forskningsprogrammet Vindforsk under verksamhetsåret 2003. Vindforsk utgör en fortsättning på den forskning inom vindkraftsområdet som sedan 1975 bedrivits med finansiering från det statliga energiforskningsprogrammet. Vindforsk pågår åren 2002-2004 och omfattar sammanlagt cirka 90 milijoner kronor. Projekten har i rapporten delats in i fem kapitel efter programmets projektkategorier. Fördjupad information om projekten kan fås från Vindforsks sekretariat. Många projektrapporter finns också att hämta på Internet, www.vindenergi.org Rapporten har producerats med stöd av Energimyndigheten. Åsa Elmqvist har varit projektledare för rapporten. Mediabarens uppgift har bland annat varit att sammanställa och strömlinjeforma sammanfattningarna av de olika forskningsprojekten, samt att göra den slutliga layouten.
Abstract This report describes the results that have been achieved during 2003.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182