Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utveckling av system med temperatursensorer.

Utveckling av system med temperatursensorer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Stensson Göran, Ståhlsten Torbjörn
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1222--SE)
Nyckelord Temperatursensor, temperaturprofil, ljudhastighet, undervattensteknik, temperature sensors, temperature profile, sound velocity
Sammanfattning I projektet har en temperatursensorkedja för mätning av temperaturprofiler i vatten utvecklats. Långtidsprovningen har efter 3 månader visat god funktionssäkerhet (mars 2004). Tillverkning av olika enheter har gjorts av olika svenska industriföretag samt vid FOI verkstad. Systemet består av fyra delar; en 50 m kedja med 100 temperatursensorer, en undervattensenhet med processor, en UVkabel till land och en landenhet för kraftförsörjning, datainsamling och resultatvisualisering. Kedjan ger kontinuerligt en profil av temperaturen i en vattenvolym och är lätt flyttbar till ett önskat försöks- eller mätningsområde.
Abstract A chain of temperature sensors has been developed to be able to measure the temperature profile in water. It has been proven to work well under a period of three months. The system consists of four parts: a chain, 50 m long, with 100 temperature sensors; an underwater unit with a processor, an underwater cable and a unit on the shore with power supply and computer. The system can easily be moved.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182