Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IR-sensormodell för markspaning med flygande farkost.

IR-sensormodell för markspaning med flygande farkost. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Nyberg Sten
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1224--SE)
Nyckelord sensor, signalbehandling, markmål, uav, simuleringsmodell, sensor, image processing, ground target, uav, simulation model
Sammanfattning Denna rapport beskriver en IR sensormodell. Den är avsedd att användas vid simulering av sensornätverk, som i framtiden kommer att användas i det framtida försvaret. Sensormodellen är enkel för att medge en snabb exekvering. Den använder artificiella indata och levererar en lista på funna objekt. Projektet är utfört i samverkan med Saab Aerospace.
Abstract The report contains a description of a model of an IR sensor. It will be used in simulations of sensor networks, which are to be used in the network based defenence in the future. The sensor model is simple to allow fast execution. It uses artificial input data and provides a list of found objects as output. The study is performed in cooperation with Saab Aerospace.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182