Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Interoperabilitet inom GIS-domänen.

Interoperabilitet inom GIS-domänen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Eklöf Martin, Stensson Göran, Söderberg Per, Ulriksson Jenny
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1226--SE)
Nyckelord GIS, SEDRIS, OGC, Web services, interoperabilitet, GIS, SEDRIS, OGC, Web services, interoperability
Sammanfattning Föreliggande rapport behandlar hur geografisk information från heterogena datakällor kan utnyttjas av informationskonsumerande system inom försvaret, dvs. arkitekturer och standarder för distribuering av geografisk information. I detta sammanhang beskrivs tjänstearkitekturerna Web Services (WS) och Open GIS Web Services (OWS). WS är en generell arkitektur som kan appliceras för godtycklig typ av tjänst, medan OWS är specifikt kopplat till geografisk information. Vidare beskrivs SEDRIS-standarden som främst utnyttjas för representation och distribution av geografisk information i M&S-sammanhang (Modellering & Simulering). Slutligen diskuteras behovet av en infrastruktur för hantering av geografisk information (syntetiska omgivningar) vid nätverksbaserad M&S.
Abstract This report investigates problems and solutions related to use of geographical information from heterogeneous sources by information consuming systems in the armed forces, i.e. standards and architectures for distribution of geographical information. In this context, service orientated architectures, Web Services (WS) and Open GIS Web Services (OWS) are described along with standards for data representation (SEDRIS). The described standards and techniques are also discussed in terms of their applications within an environment for network-based modeling and simulation (M&S).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182