Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behovsanalys av SitSyst-byggaren - en metodrapport som stöd för den fortsatta utvecklingen av tjänstehanteringsverktyg.

Behovsanalys av SitSyst-byggaren - en metodrapport som stöd för den fortsatta utvecklingen av tjänstehanteringsverktyg. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Alfredson Jens, Lindoff Jenny, Rencrantz Carin
Ort: Linköping
Sidor: 46
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1231--SE)
Nyckelord NBF, tjänster, situationsanpassade system, NBF, services, situtation optimized systems
Sammanfattning För att kunna skapa situationsanpassade system i det framtida nätverksbaserade försvaret är ett verktyg (SitSyst-byggaren) under utveckling. SitSyst-byggaren kan användas för att skapa situationsanpassade ledningssystem som är tjänstebaserade och distribuerade. Genom att hantera/konfigurera distribuerade tjänster kan man skapa ett flexibelt system som kan förändras allteftersom förändringar sker i den dynamiska omgivningen. Föreliggande rapport granskar SitSyst-byggaren utifrån ett användarperspektiv och syftar till att utgöra ett stöd i den fortsatta utvecklingen av verktyget. Arbetet fokuserar på ett antal grundfrågeställningar som rör vem som ska använda SitSyst-byggaren, vad den ska användas till och varför, samt när, var och hur den ska användas. Rapporten baseras på litteraturstudier, arbetsmöten, seminarier och intervjuer med potentiella användare. Resultatet visar att SitSyst-byggaren skulle kunna vara till nytta för olika användare i olika situationer. Det räcker dock inte att anpassa verktyget efter situationen utan det måste även anpassas efter användarens förutsättningar och behov. Vikten av detta belyses genom att exemplifiera hur olika användares behov påverkar SitSyst-byggarens utformning och funktionalitet. Verktyget har både styrkor och svagheter, men för att det ska bli effektivt och användbart är det viktigt att göra en mer omfattande analys av ovanstående frågeställningar så att svaren på dessa kan utgöra en grund för den fortsatta utvecklingen.
Abstract In order to meet future demands of situation adaptable systems a Network Based Defence tool is being developed (SitSyst-builder). The SitSyst-builder can be used to create systems that are service-based, flexible and distributed. This report scrutinizes the SitSyst-builder from a user perspective to support the subsequent development of the tool. The report focuses on a number of basic issues regarding who should use the SitSyst-builder and what it should be used for. Furthermore, why, when, where and how it should be used is touched upon. The report is based upon literary survey, meetings, seminars and interviews with potential users. The results show that the SitSyst-builder could be useful for many people in a variety of different situations. However, one should bear in mind that it is not sufficient to adapt the tool only to the situation; it must also be adapted to the user´s capabilities and skills. This is illustrated by exemplifying how different people require different design and functionality of the SitSyst-builder. The tool has both strengths and weaknesses, however, in order to get an efficient and effective tool it is important to conduct a more comprehensive analysis of the issues previously mentioned.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182