Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

CEPA8 JP8.11 Laser Beam Steering - System Study.

CEPA8 JP8.11 Laser Beam Steering - System Study. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sjöqvist Lars, Steinvall Ove
Ort: Linköping
Sidor: 114
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1235--SE)
Nyckelord laser, DIRCM, adaptiv optik, störningar, system, laser, DIRCM, adaptive optics, pertubations, system
Sammanfattning Den här rapporten innehåller en studie som varit en del av ett samarbete inom CEPA8 där sex nationer studerat teknik för laserstrålstyrning. Huvudmotiven för studien var att identifiera fördelar med att använda innovativ teknik och strålkontroll (adaptiv optik) i en pekutrustning för ett DIRCM-system. Studien belyser frågor som scenarion, inflytande från externa störningar, signifikanta prestandaparametrar, godhetstal, olika arkitekturer samt prestandaberäkningar. Växelverkan mellan subsystem och komponenter diskuteras också. Resultat från studien innehåller en diskussion beträffande kritiska tekniska frågeställningar och möjligheter att förbättra prestanda genom att använda adaptiv optik. Förutom DIRCM-tillämpningen diskuteras måligenkänning från luften till marken översiktligt.
Abstract This report contains a system study related to a CEPA8 collaborative six nation project on "Laser Beam Steering". The main objectives of the study were to identify potential benefits of using innovative beam steering and aberration correction techniques (adaptive optics) in a beam director for a DIRCM system. The study addresses issues such as scenarios, influence of perturbations, significant performance parameters, figure of merits, different architectures and performance calculations. Interactions between subsystems and components are also discussed. The outputs from the study contain a discussion on critical technical issues and possible performance improvements with implementation of adaptive optics. In addition to the DIRCM application air-to-ground targeting is briefly discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182