Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett stöd för bedömning av radarräckvidd hos marinens fartyg : programmet LBM : en användarhandledning.

Ett stöd för bedömning av radarräckvidd hos marinens fartyg : programmet LBM : en användarhandledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hopfgarten Anna, Nordstrand Melker, von Schoenberg Pontus, Westman Sune
Ort: Umeå
Sidor: 41
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1236--SE)
Nyckelord LBM, datorprogrammet LBM, brytningsindex, radarutbredning, LBM computer program, refractive index, radar propagation
Sammanfattning Lokal brytningsindexmodell (LBM) för fartyg är ett dator- och sensorsystem som utvecklats vid FOI NBC-skydd på uppdrag av FMV. LBM används för beräkning av atmosfärens brytningsindex, ledskiktsförhållanden och radarutbredning som ger stöd i bedömningen av radarräckvidden hos ett fartygs radarutrustning. Denna rapport syftar till att ge en beskrivning av hur systemet fungerar, från den meteorologiska modellen till programmet och de mätinstrument som är kopplade till systemet. Fokus i rapporten ligger på vad användarna behöver känna till för att kunna dra rätta slutsatser från den information som systemet ger, genom programgränssnittet. En introduktion till den meteorologiska modellen, brytningsindex för radarvågorna, ledskiktsutbredning och strålbaneutbredning inleder rapporten. Introduktionen följs av en genomgång av programmet som följs av en beskrivning av programgränssnittets menyer och inställningar. Slutligen ges beskrivningar och anvisningar gällande inkoppling, inställningar och underhåll av de sensorer som är kopplade till systemet, de sensorer som sköter automatisk datainsamling av vissa indata som lufttemperatur, luftfuktighet och vattentemperatur.
Abstract The local refractive index model (LBM) on ships is a computer and sensor system developed at the Swedish Defence Research Agency, the division of NBC Defence (FOI), by order of the Swedish Defence Material Administration (FMV). The model is of use when calculating atmospheric refractive index, ducts and radar wave propagation to provide support in estimations of the radar coverage of ships. The aim of this report is to describe the functionality and use of the meteorological model, the program user interface and the sensor system. Also, it focuses on user guidance; the program user interface is developed to allow users to draw accurate conclusions regarding radar range. The introductory section treats the meteorological model, the local refractive index of radar waves, ducts and ray trace propagation. Presented here is also an overview of the computer program. The program user interface, which displays results from calculations and input data, is described in detail in the following section. With the help of sensors connected to the system, automatic input of air temperature, humidity and water temperature can be measured from the surroundings of the ship. The final section gives guidelines on the installation and maintenance of these sensors.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182