Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fartygsburna kortvågspejlar.

Fartygsburna kortvågspejlar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Oscarsson Fredrik
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1237--SE)
Nyckelord DF, pejl, kortvåg, HF, ytvåg, rymdvåg, bäringsfel, återstrålare, loopantenn, DF, shortwave, HF, groundwave, skywave, reradiation, loop antenna
Sammanfattning Rapporten är beställd av FMV och skall belysa de olika problem som en fartygsburen pejl kan få på kortvågsbandet. Rapporten är att se som en första utredning inom området. Det största problemet är antennen som måste vara relativt liten och dessutom kommer att påverkas av fartygets struktur. Ett antal olika pejlantenner för kortvåg, från några olika tillverkare, jämförs. Skillnaderna i känslighet mellan olika principiella typer av antenner kartläggs. Rapporten konstaterar att små antenner som t ex. korslagda loopar har ca 20 dB sämre känslighet än stora cirkulära arrayer. Känsligheten hos de beskrivna antennerna jämförs med utbredningsdämpningen över hav och förväntad signalnivå. Pejlantenner av typen korslagda loopar/ferriter är användbara för vertikal polarisation men ger stora felvisningar om rymdvågskomponenter (med horisontell polarisation) finns i den pejlade signalen. Vertikal polarisation är dominerande över hav då markvåg med horisontell polarisation dämpas kraftigt. Rymdvåg uppträder dock även på korta avstånd vilket också verifierades. Pejlfel beroende på systemfel, återstrålare och kustrefraktion diskuteras. Ett par exempel på publicerade bäringsfel beroende på fartygets struktur visas.
Abstract Different types of antennas for shipboard installation are discussed. One of the main obstacles is the permissable size of the antenna and the impact from the ships structure. The sensitivity of some different types of commercial antennas is studied and related to the path loss at sea and expected signal levels. It is noticed that small antennas such as crossed loops have approximately 20 dB less sensitivity than large circular arrays. DF antennas of the type crossed loops are useful for vertical polarization but will give severe errors for horizontal polarization with elevation i.e. skywave. Vertical polarization is dominant at sea since ground wave signals with horizontal polarization will suffer heavy attenuation. Nevertheless skywave with horizontal polarization will be present even at short distance, which was verified. DF errors as a result from instrumental errors, reradiation and coastal refraction are briefly discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182