Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

HPLC-UV-MS analysis of FOX-7 and ADN.

HPLC-UV-MS analysis of FOX-7 and ADN. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holmgren Erik, Carlsson Håkan, Crescensi Carlo, Latypov Nikolaj, Goede Patrick
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1239--SE)
Nyckelord Analys, HPLC, masspektrometri, explosivämnen, FOX-7, ADN, analysis, HPLC, mass spectrometry, explosives, FOX-7, ADN
Sammanfattning Tre olika syntesvägar till FOX-7 diskuteras och möjliga biprodukter från dessa identifieras. Syntesväg från 2-metyl-pyrimidin-4,6-dion är den som används för framställning av FOX-7 i pilotskala. Baserad på den vägen har en HPLC-UV-MS metod utvecklats för analys av FOX-7, startmaterial och alla huvud biprodukter. En HPLC-UV metod har även utvecklats för analys av dinitramid och de anjoniska föroreningarna nitrat och nitrit i kommersiell ADN. Alla dess anjoner kunde analyseras på en "porous graphitic carbon" kolonn.
Abstract Three different synthetic routes to FOX-7 are discussed and possible by-products are identified. The route starting from 2-methyl-pyrimidine-4,6-dione is the method currently used for production of FOX-7 on a pilot plant scale. Based on this route an HPLC-UV-MS method was developed for the analysis of FOX-7 its precursors and all major by-products. An HPLC-UV method has been developed for the analysis of dinitramide and the anionic impurities nitrate and nitrite in commercial ADN. All these anions could be analyzed on a porous graphitic carbon column.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182