Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Investigation of the NREL NASA/Ames Wind Turbine Aerodynamics Database.

Investigation of the NREL NASA/Ames Wind Turbine Aerodynamics Database. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Åhlund Karin
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1243--SE)
Nyckelord Vindkraft, aerodynamik, vindtunnel, NREL, NASA, wind power, aerodynamics, wind tunnel, NREL, NASA
Sammanfattning Det ursprungliga syftet med projektet var att undersöka skillnaderna mellan tvådimensionella och tredimensionella beteenden hos aerodynamiska koefficienter på vindturbinblad. Anfallsvinkelfördelningen (AD) måste då först beräknas, eftersom dessa data inte finns i databasen. Förhoppningarna ställdes till de trycksonder som var fästa i framkanten på ett av de två bladen. Tre olika försök att räkna ut AD gjordes. Vid låga anfallsvinklar råder tvådimensionella mönster och anfallsvinklarna kunde beräknas. Det intressanta området vid höga anfallsvinklar, med starka tredimensionella effekter, kunde inte utvärderas. Slutsatsen är att för alla försök av samma typ måste hastigheten mätas för den luft som går genom rotorn varefter AD längs ett blad enkelt kan beräknas.
Abstract The original purpose of the project was to compare two-dimensional and three-dimensional behaviour of aerodynamic coefficients on wind turbines. Because of missing information in the database, the angle of attack distribution (AD) must first be calculated. The probes that were attached to the leading edge on one of the two blades were expected to lead to the AD. This was shown to be a difficult task. Three different attempts were made to calculate the AD. Since low angles of attack follow two-dimensional patterns, the AD could be calculated. The interesting area at high angles of attack, where the three-dimensional effects are strong, could not be evaluated. For all similar experiments, the velocity of the air that passes through the turbine must be measured. Then the AD along a blade can easily be calculated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182