Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Division of Systems Technology - Annual report 2003.

Division of Systems Technology - Annual report 2003. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Dalberg Eva (ed.), Norrbrand Eva (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 38
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1245--SE)
Nyckelord Systemteknik, autonoma system, flygsystem, systemmodellering, hydroakustik, marina sensorsystem, kärnvapenfrågor, årsrapport, systems technology, autonomous systems, systems modelling, underwater scoustics, naval sensor systems, nuclear weapon issues, annual report
Sammanfattning Avdelningen för Systemteknik bedriver forskning och utveckling för försvar och säkerhet inom många områden som är viktiga för såväl det militära försvaret som det civila samhället. Årsrapporten beskriver vår samlade kompetens, resurser och verksamhet samt några höjdpunkter under 2003. Årets årsrapport har underrubriken "A prosperous year". Avdelningen var under året indelad i fem institutioner: Flyg och autonoma system, Systemmodellering, Hydroakustik, Marina sensorsystem och Kärnvapenfrågor och detektion. Institutionernas verksamhet beskrivs övergripande i rapporten. Verksamhet och resultat från några forskningsprojekt beskrivs mer i detalj. Huvudfinansiär av avdelningens verksamhet är Försvarsmakten och FMV. Andra finansiärer är Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet och olika statliga myndigheter. liksom företag inom den svenska försvarsindustrin.
Abstract The division of Systems Technology conducts research and development for the benefit of both the Swedish Armed Forces and civilian authorities. The annual report describes our competences, resources and activities together with some high-lights from the year 2003. The subtitle for this annual report is "A prosperous year". The division consisted during 2003 of five departments: Autonomous systems, Systems modelling, Underwater acoustics, Naval sensor systems and Nuclear weapon issues and detection. The activity of each department is outlined in the report. Aims and results of some research projects are described in more detail. The main part of the research is funded by the Swedish Armed Forces and the Defence Materiel Administration. Other commissioning organizations are the Ministry of Defence, Ministry of Foreign Affairs and various government authorities. We also do commissioned research for the Swedish defence industry.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182