Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inverkan av vågutbredning på crosseye-störning.

Inverkan av vågutbredning på crosseye-störning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Falk Lars
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1250--SE)
Nyckelord telekrig, monopuls, robot, crosseye, störning, electronic warfare, monopulse, missile, jamming, Försvarsanalys, Defence analysis
Sammanfattning Crosseye-störning används för att på elektronisk väg skapa skenmål belägna utanför en plattform som ska försvaras mot anfallande robotar. Inverkan av vågutbredning på crosseye-störning har studerats för att undersöka hur noga ett crosseye-system måste vara konstruerat för att bli verksamt mot robotar. Radarsignaler från roboten kan sprida sig på ett komplicerat sätt, särskilt över vatten, och det påverkar den noggranna fasstyrning som krävs i ett crosseye-system. De avvikelser som kan sätta ett skenmål ur funktion har uppskattats med hjälp av reciprocitetssatsen, som visar att crosseye-system fungerar även i komplicerade miljöer. Kvantitativa resultat härleds beträffande kraven på komponenter i ett crosseye-system. Reciprocitetssatsen för elektromagnetiska vågor utnyttjas i denna analys genom att begreppen "idealisk målsökare" och "idealisk reciprokt crosseye-system" införs för att uppskatta de praktiska gränsérna för crosseye-störning.
Abstract Crosseye jamming is a method used to create electronic decoys outside a platform in order to deflect attacking missiles. The effect of wave propagation in complicated environments has been studied to investigate how precisely a crosseye system must be constructed to handle incoming missiles. Radar waves emitted by the missile will be scattered, especially over sea, and this may affect the delicate phase balance required in a crosseye system. The level of phase error that will invalidate crosseye jamming has been estimated by employing the principle of reciprocity, which shows that a system may work even in complicated environments. Quantitative results are also derived concerning the requirements on components used in crosseye systems. The principle of reciprocity is invoked in this analysis by defining an "ideal missile seeker" and an "ideal reciprocal crosseye system", which are used to obtain the practical limits imposed on crosseye jamming.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182