Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Användarhandledning för duellsimulering mellan robot och fartyg DSimLAu.

Användarhandledning för duellsimulering mellan robot och fartyg DSimLAu. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karlsson Katrin, Johansson Peter, Strand Patrik
Ort: Linköping
Sidor: 49
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1253--SE)
Nyckelord duellsimulering, laserstyrd robot, motmedel, telekrig, duel simulation, laser guided bomb, ECM, electronic warfare
Sammanfattning För att öka kunskapen om och förståelsen för telekrigduellen mellan en laserstyrd robot och ett fartyg hos marinens personal har FOI Telekrigvärdering inom projekten Teknisk hotsystemvärdering och Sjörobothotet utvecklat simuleringsmodeller för ändamålet. Rapporten beskriver hur en duellsimuleringsmodell är uppbyggd med hjälp av simuleringsverktyget ACSL Graphic Modeller version 4.8 och hur gjorda simuleringar kan visualiseras med programmet AFE version 2.11.4. Vidare beskrivs hur olika duellscenarier har satts upp. Tanken är att personer med begränsade förkunskaper om simuleringsmodellen och den aktuella datormiljön själva ska kunna köra duellsimuleringarna med hjälp av denna användarhandledning. Simuleringarna sker i PC miljö under Windows XP. Handledningen, som beskriver generiskt tänkbara telekrigduellscenarier, är inte hemlig i sig. Först när aktuella systemdata för robot, fartyg och telekrigutrustning förs in blir handledningen hemlig.
Abstract The Swedish Defence Research Agency, FOI, has developed a generic simulation model. The ambition is to increase the knowledge, in the Royal Swedish Navy, of electronic warfare (EW) in the duel between a laser guided bomb and a ship. This report describes the structure of the generic duel simulation model, using the simulation tool ACSL Graphic Modeller version 4.8. Moreover it outlines how simulations can be visualised with the program AFE version 2.11. The objective is that persons, guided by the manual, should be able to handle the computers and run the simulation model without further assistance. This also accounts for those with limited background knowledge of simulation models and computer systems. The simulation is run by the use of a PC with Windows XP. The report describes some generic possible electronic warfare duel scenarios. The manual is unclassified. If correct data for the missile, ship and EW equipment is included in the next version of the report, it will be classified.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182