Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The evolution of the French Special Forces: Experiences from the past, adapted for the future.

The evolution of the French Special Forces: Experiences from the past, adapted for the future. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sjöberg Stephan
Ort: Stockholm
Sidor: 55
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1255--SE)
Nyckelord specialförband, Frankrike, lågintensiva konflikter, internationella operationer, Special Forces, France, low intensity conflicts, international operations, Försvarsanalys, Defence Analysis
Sammanfattning Fokus på specialförband har ökat i vår närti;särskilt efter interventionen i Afghanistan. Nyttjandet av dessa förband har ändrat karaktär efter slutet av Kalla Kriget i takt med den förändrade världsordningen. Denna rapport beskriver utvecklingen av de franska specialförbanden, från att ha varit decentraliserade och splittrade mellan olika förband och nivåer inom Försvarsmakten till att bli en centraliserad, försvarsmaktsgemensam resurs med strategisk betydelse. Den första delen av rapporten fokuserar på erfarenheter dragna från det första Gulfkriget och skapandet av den försvarsmaktsgemensamma specialförbandsledningen COS. Koncept, organisation och även tankar bakom skapandet beskrivs. Den andra delen av rapporten beskriver hur COS-förband har nyttjats och hur de har anpassats mot nya hotbilder, hotbilder som ofta har en karaktär av att ligga i gränslandet mellan vad som är traditionellt militärt och traditionellt polisiärt. Anpassningen mot hotbilder i lågintensiva konflikter beskrivs också.
Abstract The focus on Special Forces is increasing today, notably after the Afghanistan intervention.The use of these units has changed character after the end of the Cold War according to the changing environment. This research study describes the evolution of the French Special Forces, from being split and de-centralised between several units/organisations within the armed forces to becoming a centralised, joint tool of strategic importance. The first part of the study is focused on experiences drawn from the first Gulf war and the creation of the Joint Special Operations Command: COS. The concept of employment, the organisation and also the thoughts behind the COS is also described. The second part of the study focuses on how COS-units have been used and adapted for new threats; threats often found in the grey-zone between the military and police activity, and also threats in foreign low intensity conflicts.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182