Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Pigments with potential for adaptable optical properties

Pigments with potential for adaptable optical properties Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hedborg Karlsson Eva, Nilsson Christina, Hallberg Tomas, Kariis Hans
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1256--SE)
Sammanfattning Målet för projektet "styrbara signaturmaterial" är att ta fram material vars elektromagnetiska egenskaper kan kontrolleras, så att objektets signatur kan anpassas till bakgrunden. Denna egenskap önskas i såväl det synliga våglängdsområdet som i mikrovågsområdet och infrarött. Färg byggs upp av pigment och bindemedel. För signaturanpassningstillämpningar önskas vanligen färg med hög reflektans i IR-området (3-5 µm och 8-12 µm) men låg reflektans i det synliga området. Vi har undersökt hur man genom att variera sammansättningen och storleken på pigmentpartiklarna kan designa pigment med önskade reflektansegenskaper. Partiklar av såväl ledande (silver) som halvledare (kisel) och isolerande (aluminiumoxid) material undersöktes. Partikelstorlekarna sträckte sig från 0,5 µm till 80 µm. Pulvren studerades i svepelektronmikroskop och deras reflektans mättes i det synliga våglängdsområdet och i IR-området. Resultaten visar att pigmentmaterialet, partikelstorleken och partiklarnas form har betydelse för reflektansen. Nästa steg är att tillverka en färg genom att blanda pigmentpartiklar med lämpliga bindemedel. Om kombinationen pigment/bindemedel väljs på rätt sätt, kan vi framställa en färg med potential för styrbarhet.
Abstract The main objective for the project, Pigments with Potential for Adaptable Optical Properties, is to produce material in which the electromagnetic properties can be controlled thereby enabling the object to adapt its signature to its background. This property is desirable within both the visible wavelength range as well as in the microwave and infrared ranges. Paint consists of pigment and binders. For signature management applications, highly reflective paint in the infrared area of between 3-5 µm and 8-12 µm but low reflectance in the visible area, is usually desired. We have investigated how, through varying pigment particle composition and size, pigment can be designed with the desired reflectance properties. Particles of conducting (silver) as well as semi conducting (silicon) and isolating (aluminum oxide) materials have been investigated. Particle sizes varied from 0,5 µm to 80 µm. The powders were studied in a scanning electron microscope and their reflectance measured in both the visible and infrared areas. The results show that pigment material, particle size and shape of the particles are important for reflectance. The next step will be to produce paint by mixing pigment particles with a suitable binder. If this combination of pigment/binder is successful, we will be able to produce paint with potentially adaptable optical properties.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182