Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Detektion av landminor med bakteriella biosensorer.

Detektion av landminor med bakteriella biosensorer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Brzezinski Peter, Smirnova Irina, Sarholm Lena
Ort: Stockholm
Sidor: 11
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1258--SE)
Nyckelord Landminor, detektion, bakterier, landmines, detection, becteria
Sammanfattning Naturligt förekommande jordbakterier kan ställa om sin metabolism så att t ex. explosivämnesrelaterade substanser i jorden kan utgöra bakteriens näringskälla. När den organiska substansen från omgivningen (i detta fall DNT) kommer in i bakterien binds den till ett regulatorprotein (DntR), vilket orsakar en förändring i proteinets form och aktiverar detta. Under aktiveringen binds det till en specifik plats på DNA-matrisen i bakterien, vilket initierar inläsningsprocessen och resulterar i syntetisering av ett passande nedbrytningsenzym. I detta projekt har den DNAmatris som är ansvarig för syntes av nedbrytningsenzymet ersatts av en DNA-matris som kodar för ett grönt fluorescerande protein (GFP). När den modifierade bakterien exponeras för DNT syntetiseras GFP som sänder ut grönt ljus vid bestrålning med UV-ljus. Strukturen för regulatorproteinet (DntR) har bestämts och den organiska föreningen (DNT) som ska brytas ner binder till en specifik ficka i DntR. Känsligheten i fickan måste förändras så att DNT binder starkt och andra substrat binder mycket svagare. Detta sker med bl a modellering med olika substrat i bindningsfickan för att bestämma vilka aminosyrarester som måste bytas ut för att optimera bindningen för DNT.
Abstract Abstract natural soil bacteria can alter their metabolism so that explosive related compounds in the soil can be used to provide energy for their life activities. When an organic compound (in this case DNT) from the environment appears inside of the bacterial cell it binds to a regulator protein (DntR), which causes a change in the protein shape and activates the regulator protein. Upon activation it binds to a specific location on the DNA matrix, which initiates the reading process and results in synthesis of the appropriate enzyme that can digest the organic compound. In this project the DNA-matrix coding for the digestive enzyme has been removed and a gene coding the green fluorescence protein (GFP) has been inserted. Upon exposure to DNT the modified bacteria synthesis GFP, this results in emission of visible light upon UV-illumination. The structure of DntR has been determined and the organic compound (DNT) can fit into a specific cavity. The sensitivity in the binding cavity has to be modified so that DNT binds stronger and other compounds bind weaker. For this work modeling is performed with different compounds in the cavity to determine which amino acids should be changed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182