Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Explosivämnesdriven laser - preliminär studie över populationsinversion i detonationszon.

Explosivämnesdriven laser - preliminär studie över populationsinversion i detonationszon. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Pettersson Anna, Pettersson Jan
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1259--SE)
Nyckelord Kemisk laser, blyazid, explosivämnespumpad, chemical laser, lead azide, explosively pumped
Sammanfattning Rapporten redovisar resultat från försök på detonerande blyazid, där restprodukterna studeras spektroskopiskt. Syftet är att undersöka möjligheten att åstadkomma laserverkan i restprodukterna från en detonation. Försöken visar att detonationen exciterar atomerna till lasrande energinivåer. Att utnyttja elektronexcitation i restprodukterna från en detonation är en av de få möjliga vägarna att åstadkomma en kemisk laser, inom UV eller det synliga området, med höga energier. För att ge en bakgrund till detta arbete ges en översiktlig genomgång av läget för taktiska och strategiska laservapen.
Abstract This study describes the results from experiments on detonating lead azide, where the residue are studied spectroscopically. The purpose of this study is to examine the possibilities of achieving lasing in the residues from a detonation. The experiments shows that a detonation can excite atoms to energy levels suitable for lasing. Using a detonation to achieve electron excitation is one of the few possible ways to make a high energy chemical laser working in the ultra violet or the visible spectrum. To set this study in its context, a brief exposition of the current status regarding tactical and strategical laser weapons is given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182