Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

History of the sampling station at Grindsjön with Quarterly report on measurements of radionuclides in ground level air in Sweden. Fourth quarter 2003.

History of the sampling station at Grindsjön with Quarterly report on measurements of radionuclides in ground level air in Sweden. Fourth quarter 2003. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Söderström Catharina, Arntsing Rune, Jansson Peter, Lindh Karin, Wilhelmsen Katarina
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1262--SE)
Nyckelord Grindsjön, historik, luftburen radioaktivitet, deposition, 7Be, 137Cs, 131I, Grindsjön, history, airborne radionuclides, deposition, 7Be, 137Cs, 131I
Sammanfattning I december 2003 avslutades insamlingen av luftburen radioaktivitet vid stationen vid Grindsjön. Filtrering av luft hade då pågått i olika konfigurationer vid Grindsjön sen 1958. Sedan 1971 har stationen haft en bättre känslighet än övriga svenska stationer, med detektionsgränser som varit ungefär tre gånger lägre. Normala fynd av Be-7 och Cs-137 presenteras. Udda fynd där de låga detektionsgränserna varit värdefulla presenteras också. Stationer för filtrering av markluft finns på sju olika ställen i Sverige: Kiruna, Umeå, Gävle, Ursvik. Grindsjön, Visby och Ljungbyhed. Filtren analyseras veckovis genom gammaspektroskopi med germaniumdetektor. Nederbörd samlas in på fyra av dessa stationer: Kiruna, Gävle, Ursvik och Ljungbyhed. Nederbördsproven askas in och mäts genom gammaspektroskopi. Halterna av Be-7 och Cs-137 presenteras för luft och nederbörd för de olika stationerna. I de fall andra antropogena radionuklider detekteras presenteras även dessa.
Abstract In December 2003 sampling of airborne radioactivity at the Grindsjön station was stopped. Sampling at the Grindsjön station has been done in different configurations since 1958. The station was reconfigured in 1971 to maximize sensitivity and the detection limits have been about a factor of three lower than for the other Swedish stations. Normal findings of Be-7 and Cs-137 are presented. Some special findings where the improved sensitivity has been useful are also presented. Filtering of ground level air is performed weekly at seven different locations in Sweden: Kiruna, Umeå, Gävle, Ursvik, Grindsjön, Visby and Ljungbyhed. The filters are pressed and the contents of different radionuclides are measured by gamma spectroscopy. Precipitation is also collected at four of the stations: Kiruna, Gävle, Ursvik and Ljungbyhed, the samples are ashed and the contents of radionuclides are measured. The levels of Be-7 and Cs-137 in air and precipitation are presented for the different stations. Other antropogenic radionuclides detected, if any are also presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182