Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Strategy for space.

Strategy for space. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Höstbeck Lars, Waldenvik Mattias, Winnerstig Mike
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1264--SE)
Nyckelord Rymd, strategi, satelliter, säkerhetspolitik, rymdindustri, internationellt samarbete, space, strategy, satellites, security policy, space industry, international co-operation
Sammanfattning Nyttan av rymdbaserade system för militära operationer ökar. Rymdbaserade tjänster har gått från att huvudsakligen varit något för underrättelsekollektivet till att vara tjänster som nyttjas på alla nivåer, ut till den enskilde soldaten. Det svenska försvarets transformation till ett nätverksbaserat försvar kommer med stor sannolikhet att innebära ett ökat behov av rymdbaserade tjänster. Om Sverige skall bygga militära förmågor på rymdtjänster krävs en strategi för att säkra tillgång till dessa rymdtjänster vid kris och krig. Denna rapport redogör kortfattat för olika aktörer som nyttjar rymdtjänster och diskuterar fem strategier för hur Sverige som nation skall kunna säkra tillgången till rymden. En internationell utblick görs för att visa vad som sker i andra nationer och för att illustrera att det finns ett flertal olika former av internationellt samarbete tillgängliga, på olika villkor.
Abstract The use of space-based systems in military operations is increasing. Space-based services has gone from being mainly a tool for the intelligence community to be systems that supplies "space to the warfigther". The Swedish Armed Forces transformation towards a Network-Based Defence will probably lead to an increase in the demand for space-based services. If Sweden is to build military capability upon space based services, Sweden needs a strategy to secure access to space in times of crisis or war. This report gives a brief description of different actors who need access to space-based services and presents five different strategies on how to secure access to space. An overview of international space activities is presented to show what other nations do in the space arena and to illustrate that there are various possibilities to co-operate internationally and on different conditions.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182