Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Avsiktlig störning av undervattenskommunikation - En förstudie.

Avsiktlig störning av undervattenskommunikation - En förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sangfelt Erland, Öberg Dan, Öberg Tommy
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1266--SE)
Nyckelord Undervattenskommunikation, avsiktlig störning, underwater communication, jamming
Sammanfattning Vi behandlar några av aspekterna på störning av akustisk undervattenskommunikation i denna förstudie. Vi belyser och besvarar följande frågor: 1. Finns det någon undervattenskommunikation att upptäcka och störa? 2. Finns det situationer där störning är befogad? 3. Vad är risken för upptäckt när vi kommunicerar? 4. Hur känsliga för störning är några moderna kommunikationsmetoder under vattnet? 5. Hur stor är risken att bli störd? 6. Hur skall vi kommunicera för att minska risken för störverkan? 7. Hur skall vi kommunicera för att minska känsligheten när vi väl är störda? Några slutsatser från studien är: För att minska risken för störverkan bör korta datapaket sändas intermittent med hög datatakt. Blir vi ändå störda, kan bandspridning användas tillsammans med Turbokodning samtidigt som maximal uteffekt i sändaren utnyttjas. Störverkan kräver då mycket korta störavstånd.
Abstract Some aspects on jamming of acoustic underwater communications are explored in this study. We investigate: 1. Is there any underwater communication to detect and to jam? 2. Are there situations where jamming is motivated? 3. What is the risk of being detected when communicating? 4. How sensitive to jamming are some modern methods of underwater communication? 5. What is the risk of being jammed? 6. How should we communicate in order to reduce the risk of being jammed? 7. How should we communicate in order to reduce the effect of jamming? Some conclusions from our study are: In order to reduce the risk of being jammed, short data packages should be transmitted intermittently using high data rate. If we, in spite of this, become jammed we can decrease the effect of jamming by switching over to a low data rate mode using spread spectrum and Turbo coding. Then the jammer must come very close to the receiver in order to obtain any effect.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182