Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Satellitspaning vid SamMarin -03.

Satellitspaning vid SamMarin -03. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Marie
Ort: Stockholm
Sidor: 35
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1274--SE)
Nyckelord Rymdteknik, satelliter, spaning, SamMarin, övningsuppföljning, amfibiebataljon, ledning, space technology, satellites, imaging, exercise evaluation, amphibious forces, command & control
Sammanfattning Denna rapport är resultatet av en utvärdering av användandet av satellitspaning vid en av Försvarets övningar, SamMarin -03.Utvärderingen startade med en enkät som besvarades av medverkande vid övningen som sedan har kompletterats med intervjuer. Det har även skett intervjuer och samtal med personer som inte var delaktiga vid övningen men som har stor erfarenhet av satellitbildsnedtagning och satellitspaning. Det är första gången i Marinens historia som satellitbilder beställts "skräddarsydda" och använts för en enskild övning. Utvärderingens syfte är att sammanställa erfarenheterna av nyttan med bilderna vid övningen. Ett problem under övningen var att satellitbilderspaningen inte ingick då övningen först planerades vilket innebar att satellitbilderna inte kunde nyttjas till fullo. övningen gav erfarenheter av att nyttja satellitbilder som ett planeringsunderlag. Många nya idéer och frågeställningar föddes under övningen om nytta och användande av satellitbilder inom Försvarsmakten. En viktig erfarenhet är att om kommersiella avbildningssatelliter ska användas för taktiskt ändamål måste ledtiderna minskas avsevärt. Rapporten ger förslag till åtgärder för att få bättre tillgänglighet till satellitbilder och hur dessa bilder kan användas.
Abstract This report is the result of an evaluation of the use of satellite imaging during a litoral warfare exercise, SamMarin-03. The evaluation built upon a questionnaire that was answered by participants in the evaluation. The answers from the questionnaire were supplemented by interviews. Futher interviews have been held with persons not directly involved with the exercise but with a broad experience of using satellite imagery. This was the first time that the Swedish navy and the amphibious forces used satellite images "tailored" to the needs of a specific exercise. The purpose of the evaluation was to assess the usefulness of satellite images for tactical needs. A problem during the exercise was that the use of satellite imagery was not a part of the initial planning and the pictures could not be used to their full potential. The use of satellite images at SamMarin gave the navy and the amphibious forces experience of using satellite images for tactical planning. One important experience is that if commercial images are to be used for tactical purposes, the delivery times must be considerably shortened. The report suggests further work to enhance availability of satellite images and how to use these images.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182