Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inteface defeat-pansar; experimentell studie av skyddsförmågan vid snett anslag.

Inteface defeat-pansar; experimentell studie av skyddsförmågan vid snett anslag. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lundberg Patrik
Ort: Stockholm
Sidor: 14
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1275--SE)
Nyckelord Interface defeat, pansar, keram, kiselkarbid, tungmetall, volfram, interface defeat, armour, ceramic, silicon carbide, heavy metal, tungsten
Sammanfattning En experimentell undersökning av hur anslagsvinkeln påverkar kiselkarbids skyddsförmåga har genomförts. Omslagshastigheten, dvs den hastighet då interface defeat upphör och penetration startar har använts som mått på skyddsförmågan. Skjutförsöken visar att det finns en kritisk anslagsvinkel ?* som ligger mellan 30° och 60°. Under denna vinkel strömmar projektilmaterialet radiellt ut åt alla håll i förhållande till stagnationspunkten och upp till den kritiska anslagsvinkeln ser omslagshastigheten ut att vara oberoende av anslagsvinkeln. För anslagsvinklar större än den kritiska vinkeln ?* avlänkas projektilmaterialet utan att någon stagnation inträffar. Detta betyder att högre projektilhastigheter krävs för att initiera penetration.
Abstract An experimental investigation of the protection capability of silicon carbide at oblique impact has been performed. The transition velocity, i.e., the velocity at which interface defeat ends and the penetration starts has been used as a measure of the protection capability. The impact experiments show that there is a critical angle of impact ?* which is in-between 30° and 60°. Below this angle, the projectile material flows radially outwards in all directions from the stagnation point and the transition velocity seems to be independent of the angle of impact. Above the critical angle of impact the projectile material is deflected and no stagnation is formed. This means that higher impact velocities are necessary to initiate penetration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182