Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

TDOA-baserad positionering av kommunikationssignaler - beskrivning av demonstrator och resultat från försök.

TDOA-baserad positionering av kommunikationssignaler - beskrivning av demonstrator och resultat från försök. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ahnström Ulrika, Falk Johan, Wikström Maria
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1276--SE)
Nyckelord TDOA, korrelation, pejling, riktningsbestämning, positionsbestämning, direktsekvens, correlation, direction finding, position finding, spread spectrum
Sammanfattning TDOA-baserade metoder för riktnings- och lägesbestämning erbjuder möjligheter att skapa små och snabbgrupperade taktiska signalspaningsenheter då den största fördelen framför traditionella system är minskad antennkomplexitet. TDOA-baserade metoder ger bra resultat för riktnings- och lägesbestämning av bredbandiga signaler även vid låga SNR. En demonstrator benämnd KOBRA har tagits fram i syfte att verifiera teoretiska resultat för TDOA-baserade metoder för riktnings- och lägesbestämning av kommunikationssignaler. Vid fältförsök har signaler med olika egenskaper lägesbestämts för att verifiera de teoretiska resultaten. De signaler som användes var bandspridda signaler (av typ 3G eller taktisk radio), GSM och analoga talsignaler. De genomförda mätningarna bekräftade de teoretiska resultaten för TDOA-baserade pejlmetoder, d v s stor bandbredd hos målsignalen är viktigare än SNR. Mätningarna visar dessutom att TDOA-baserade metoder ger bra resultat vid låga SNR.
Abstract The use of TDOA-based methods for direction finding and positioning of communication signals offer a possibility of producing low complexity systems while maintaining the performance advantage over traditional positioning systems. The TDOA-based methods for positioning show promising results for wideband stealth signals at low SNR. A testbed-system denoted KOBRA is being developed using TDOA-based direction finding and positioning to verify the theoretical results. Positioning of a transmitter is achieved using three receiver systems. Different waveforms have been used, for example a direct-sequence spread-spectrum signal with a bandwidth of 4 MHz and an analog speech signal. The theoretical results for TDOA-based direction finding and positioning are verified using the three channel measurements. That is, high signal bandwidth is of greater importance than high SNR, and positioning of digital wideband signals at very low SNR is possible.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182