Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Delivering network enabled capability: Industrial, procurement & policy challenges for the UK.

Delivering network enabled capability: Industrial, procurement & policy challenges for the UK. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: James Andrew D.
Ort: Stockholm
Sidor: 44
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1278--SE)
Nyckelord Nätverkscentrisk krigföring, nätverksbaserat försvar, NBF, NEC, upphandling, försvarsindustripolitik, försvarsteknologi, Storbritannien, network centric warfare, network enabled capabilities, NEC, procurement, defence industrial policy, defence technology, United Kingdom
Sammanfattning The New Chapter of the Strategic Defence Review (SDR NC) som publicerades i juli 2002 och the Defence White Paper som publicerades i december 2003 underströk den ökande betydelsen av nätverksbaserad förmåga (Network Enabled Capability (NEC)) för hur Storbritannien kommer välja att utföra framtida militära operationer. Stor uppmärksamhet ägnas åt implikationerna av dessa utvecklingar för operativa koncept, doktrin och koalitionskrigföring. Det finns en ökande insikt att skapandet av NEC också kan få betydande inverkan på den underliggande infrastrukturen inom försvarsindustrin och för upphandling. NEC omfattar tre grundläggande element: sensorer, ett nätverk och verkanssystem. Rapporten beskriver de viktigaste brittiska investeringarna i nätverk, nuvarande och förväntade program samt de viktigaste industriella aktörerna; analyserar försvarsindustriella frågor som utfaller ur sökandet efter NEC; sammanställer upphandlingsutmaningar till följd av NEC; diskuterar några av de bredare policyfrågor som den brittiska regeringen har att bemöta relaterat till skapandet av NEC; överväger vilken utveckling Storbritannien har åstadkommit i riktning mot sin vision för NEC, samt konsekvenserna av de brittiska erfarenheterna för Sverige.
Abstract The New Chapter of the Strategic Defence Review (SDR NC) published in July 2002 and the Defence White Paper published in December 2003 reinforced the growing importance of Network Enabled Capability (NEC) to the way the United Kingdom will choose to conduct future military operations. A great deal of attention has been paid to the implications of these developments for operational concepts, doctrine and coalition war fighting but there is a growing recognition that the delivery of NEC may also have significant implications for the supporting defence industrial and procurement infrastructure. NEC comprises three core elements: sensors, a network; and, strike assets. This report describes the main UK investments in the NEC vision, current and anticipated procurement programmes and the principal contractors; considers the defence industrial issues arising from the pursuit of NEC; assesses the procurement challenges presented by NEC; discusses some of the broader policy issues faced by the UK government as it seeks to develop NEC; and, considers the progress the UK has made towards its vision of NEC and the implications of the UK experience for Sweden.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182