Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kommunikation vid urban krigföring - radio och laser.

Kommunikation vid urban krigföring - radio och laser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Waern Åsa, Johansson Peter, Pettersson Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1279--SE)
Nyckelord radio, laser, kommunikation, urban miljö, taktik, radio, laser, communication, urban areas, tactics
Sammanfattning Strid i urban miljö är ingenting nytt men synen på den har förändrats. Materiel och doktriner är inte anpassade för miljön vilket påverkar såväl soldaterna som stridstekniken. Effektiv ledning av ett förband kräver kommunikation med alla ingående enheter. Sensorer av olika typer finns redan idag inom försvaret men sensorinformationen är inte tillgänglig för alla som skulle behöva den. Kommunikationsnätverket och sensorerna är inte integrerade med varandra. I framtiden kan samverkande enkla sensorer som spritts över en yta tillsammans bilda en avancerad sensor. För att detta ska bli verklighet krävs det att ett kommunikationsnätverk integreras fullständigt med sensorerna. Då tempot vid urban krigföring är högt ställs nya krav på information och underrättelse. Det är därför viktigt att informationen kommer direkt till stridsgruppen i aktuellt område. Då sensorer och autonoma farkoster införs som en taktisk del måste även dess information utan omvägar nå förbanden i området. Pågående forskning och teknikutveckling kommer leda fram till olika hjälpmedel som minskar de enskilda soldaternas fysiska och psykiska påfrestningar vid strid i urban miljö. Varje nytt hjälpmedel måste dock kritiskt granskas för att försäkra att det verkligen leder till att förenkla den enskilde soldatens arbetsuppgifter.
Abstract Urban warfare is nothing new but the view of it has changed. The materiel and doctrines are not adapted to urban environments which will influence both the soldiers and the tactics. Efficient command and control demand communication with all kinds of units. There are, today, several different types of sensors in use but their information are not available to everybody who might need it. The communication network and the sensors are not integrated. In the future, small, simple cooperated sensors scattered in the terrain will form one advanced sensor. But the realization demands a fully integrated communication network. The high speed in urban warfare requires new demands on information and intelligence. It is therefore important that the information immediately reach the combat unit in the area. When sensors and unmanned vehicles are introduced as a tactical part in an operation, it is important that also their information, without delays, reach the unit. Ongoing research and development will result in knowledge and materiel that will reduce the soldiers´ physical and psychological stress in urban warfare. However, every new piece of equipment must be scrutinized to ensure its value for the soldier.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182