Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Industriella aspekter på NBF - konsekvenser för Sverige.

Industriella aspekter på NBF - konsekvenser för Sverige. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Axelson Mattias, Heickerö Roland, Wickberg Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 2004
Publiceringsdatum: 2004-01-01
Rapportnummer: (FOI-R--1282--SE)
Nyckelord Försvarsindustri, industriell utveckling, integration, Nätverksbaserat försvar, industriella nätverk, transformation, defence industry, industrial development, integration, Network Centric Warfare, Network Based Defence, industrial networks, transformation
Sammanfattning I denna rapport beskrivs och analyseras den industriella utvecklingen kopplat till investeringar i nätverksförsvar i Europa, Nordamerika och Israel. En utveckling som identifieras är att industrin för nätverkssystem domineras av några få stora aktörer. Företag med en civil teknologibas har en framväxande roll i satsningarna på nätverksförsvar. Den industristruktur som växer fram har karaktären av ett industriellt nätverk med ett stort antal företag. Några stora företag - nästan uteslutande försvarsföretag - formar ofta konsortier som har ansvaret mot den militära slutkunden för realiserandet av projektet. En vanlig benämning på dessa aktörer är Lead System Integrator. En möjlig utveckling är att stora försvarsföretag bryts upp och att allt mer specialiserade roller växer fram inom industrin - t ex utveckling, produktion eller systemintegration.
Abstract This report describes and analyses aspects of the industrial development related to the investments in network defence systems in North America, Europe and Israel. The report identifies a small number of companies who dominate the industry. There is an emerging trend that companies with a commercial technology base gain increased presence in network-defence projects. The industrial structures that emerge are industrial networks with several companies organised around big defence corporation collaborating in consortia. The common term for the central actors in networks is Lead System Integrators. A possible industrial development may be break-up of large defence companies and emergence of more specialised defence firms - e.g. with focus in research and development, manufacturing or systems integration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182